Krista Stinne Greve Rasmussen

Krista Stinne Greve Rasmussen

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Jeg underviser i litteraturanalyse og litteraturhistorie. Mine forskningsinteresser kredser om editionsfilologi, boghistorie, lyrik og digital litteratur. (Se publikationer.)

Jeg vejleder gerne BA-projekter.

Jeg har skrevet ph.d.-afhandling med titlen Bytes, bøger og læsere. En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver med udgangspunkt i Søren Kierkegaards Skrifter. Afhandlingen blev forsvaret den 10. februar 2015 og kan downloades her: Bytes, bøger og læsere.

Ph.d.-projektet var en del af forskningsprojektet Dansk Editionshistorie.

 

Jeg sidder i planlægningsgruppen for Nordisk Netværk for Editionsfilologer.

Jeg er med i styregruppen for Nordisk Forum for Boghistorie.

Og jeg skriver regelmæssige indlæg i Biblis. Kvartalstidskrift och förening för bokvänner om boghistoriske nyheder fra Danmark.

ID: 32886834