Ph.d.-kurser på NorS

NorS arrangerer og afholder regelmæssigt fagspecifikke ph.d.-kurser, ofte i samarbejde med andre institutter. De opslåede kurser er godkendt af Ph.d.-skolens kursusnævn, og de indrapporteres til den centrale ph.d.-kursusbank. Her findes der yderligere information og mulighed for tilmelding.

Kursusvirksomheden omfatter både korte og lange kurser, seminarer og masterclass-arrangementer. Ph.d.-koordinatoren kan hjælpe med at sammensætte relevante kursusprogrammer og etablere nye kurser. For at sikre relevante kurser anbefaler vi alle ph.d.-studerende at arrangere et fagspecifikt kursus i samarbejde med vejlederen og ph.d.-koordinatoren.

Torsdagsseminarer for ph.d.-studerende

Torsdagsseminarer er et uformelt forum hvor de ph.d.-studerende fremlægger deres ph.d.-projekter, og hvor vejlederne og andre seniorforskere evaluerer fremlæggelserne og præsenterer egne forskningsresultater. Der er også en skriveworkshop tilknyttet torsdagseminarerne som alle opfordres til at deltage aktivt i. Torsdagseminarerne arrangeres i fællesskab med Center for Parallelsproglighed, CIP. Det aktuelle seminarprogram kan fås ved henvendelse til ph.d.-koordinatoren.

Der holdes almindeligvis tre torsdagsseminarer pr. semester, og forelæggelserne foregår på dansk, med mindre andet er aftalt på forhånd. Oplæg sendes til koordinator og opponenter en uge før torsdagsseminaret.

For torsdagsseminarerne gælder følgende regler:

  • Almindelig deltagelse (3 timer + 1 time til læsning af abstract) = 0,2 ECTS
  • Deltagelse som opponent (4 timer + 6 forberedelsestimer) = 0,4 ECTS
  • Deltagelse med oplæg (4 timer + 24 forberedelsestimer) = 1 ECTS