Hanna Birkelund Nilsson

Hanna Birkelund Nilsson

Ph.d. stipendiat

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg den øgede turisme på Færøerne fra et sociolingvistisk perspektiv. Her vil jeg gennem forskellige empiriske delprojekter kaste lys over turismens påvirkning af det færøske (sprog)samfund, herunder hvordan turisme og globalisering påvirker det lingvistiske landskab, hvordan sprog gøres til en ressource i turistindustrien, samt hvilke eventuelle udfordringer der er i forbindelse med turismen.

Primære forskningsområder

  • sociolingvistik
  • sprog i Rigsfællesskabet
  • turisme
  • engelskpåvirkning og globalisering 
  • linguistic landscape
  • dansk på Færøerne

ID: 283291088