Navne- og runeforskning

Navne udgør en vigtig kilde til det danske sprogs tidlige historie. Vi bruger først og fremmest navne om personer og steder, men navne kan også betegne fx dyr, skibe, kanoner og himmellegemer. Vi har hele tiden brug for at kunne identificere vores omgivelser sprogligt, og vi gør det ud fra såvel bevidste som ubevidste strategier. Således danner vi også hele tiden nye navne og bruger dem på nye måder, i takt med at vores omgivelser og omgangsformer ændrer sig. 

Forskningsområdet dækker primært danske og nordiske sted- og personnavne og runologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppen Navne- og runeforskning

Forskningen foregår i regi af forskergruppen Navne- og runeforskning. Forskergruppen fungerer som sekretariat for Stednavneudvalget under Kulturministeriet. Derudover rådgiver og vejleder forskergruppen offentlige myndigheder og andre interesserede i spørgsmål vedrørende stednavne, personnavne og runer.

Forskergruppen udgiver skriftserierne Danmarks Stednavne og Navnestudier.

Samlinger

Navneforskning har omfattende og unikke samlinger af navne og kort. Stednavneoptegnelser og personnavneregistranter optager hovedparten af arkivpladsen sammen med kortsamlingen. Samlingerne suppleres og bearbejdes løbende, samtidig med, at arkivmateriale gøres tilgængeligt for offentligheden i form af trykte og digitale udgivelser.

  Forskere

  Navn Titel Telefon E-mail
  Eggert, Birgit Lektor +45 353-28563 E-mail
  Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Lektor +45 353-28722 E-mail
  Nielsen, Michael Lerche Lektor +45 353-28566 E-mail
  Olesen, Rikke Steenholt Lektor +45 353-28564 E-mail

  Danske runeindskrifter

  Databasen Danske runeindskrifter rummer samtlige runeindskrifter i Danmark samt tidligere danske områder i Sydslesvig, Halland, Skåne og Blekinge.

  Se databasen.

  Danske navne

  Hvad betyder vores fornavne, hvilke modenavne er der i Norden, og hvad var modenavne i middelalderen? Hvorfor får vi de navne, vi får? Hvad betyder fx Sjælland eller Tønder? Få svar på disse og mange andre spørgsmål på navn.ku.dk.

  Læs om de danske navne.