Arkiv for navneforskning

Navne udgør en vigtig kilde til det danske sprogs tidlige historie. Vi bruger først og fremmest navne om personer og steder, men navne kan også betegne fx dyr, skibe, kanoner og himmellegemer. Vi har hele tiden brug for at kunne identificere vores omgivelser sprogligt, og vi gør det ud fra såvel bevidste som ubevidste strategier. Således danner vi også hele tiden nye navne og bruger dem på nye måder, i takt med at vores omgivelser og omgangsformer ændrer sig. 

Arkiv for navneforskning er et forskningscenter, hvor forskningsområdet dækker primært danske og nordiske sted- og personnavne og runologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerne i Arkiv for navneforskning fungerer som sekretariat for Stednavneudvalget under Kulturministeriet. Derudover rådgiver og vejleder de offentlige myndigheder og andre interesserede i spørgsmål vedrørende stednavne, personnavne og runer.

Centret udgiver skriftserierne Danmarks Stednavne og Navnestudier.

Samlinger

Arkviv for navneforskning har omfattende og unikke samlinger af navne og kort. Stednavneoptegnelser og personnavneregistranter optager hovedparten af arkivpladsen sammen med kortsamlingen. Samlingerne suppleres og bearbejdes løbende, samtidig med, at arkivmateriale gøres tilgængeligt for offentligheden i form af trykte og digitale udgivelser.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Eggert, Birgit Lektor +4535328563 E-mail
Holmberg, Bente Legarth Lektor emeritus +4535328565 E-mail
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Lektor +4535328722 E-mail
Jørgensen, Bent Professor emeritus +4535328559 E-mail
Nielsen, Michael Lerche Lektor +4535328566 E-mail
Olesen, Rikke Steenholt Lektor +4535328564 E-mail
Pihl, Anders Ph.d.-studerende +4535326930 E-mail
Vogt, Susanne Margrethe Rossen Emeritus +4535336838 E-mail

Kontakt

Centerleder: Birgit Eggert

Danske runeindskrifter

Databasen Danske runeindskrifter rummer samtlige runeindskrifter i Danmark samt tidligere danske områder i Sydslesvig, Halland, Skåne og Blekinge.

Se databasen.

Danske navne

Hvad betyder vores fornavne, hvilke modenavne er der i Norden, og hvad var modenavne i middelalderen? Hvorfor får vi de navne, vi får? Hvad betyder fx Sjælland eller Tønder? Få svar på disse og mange andre spørgsmål på navn.ku.dk.

Læs om de danske navne.