Organisering og dynamikker i 1. årtusinde på Bornholm

- et retrospektivt kig på bebyggelsesudviklingen

Ph.d.-stud., mag.art. Anders Pihl, Nationalmuseet, Bornholms Museum og NorS.

Præsentation af 3-årigt ph.d.-projekt med påbegyndelse 1. december 2023 i samarbejde mellem NorS, Nationalmuseet og Bornholms Museum, som en del af Sapere Aude-projektet FORTIS. FORTIS’ hovedfokus er jernalderens befæstninger på Bornholm, der belyses via undersøgelser af selve borganlæggene, andre typer af forsvarsværker, samtidens våbengrave og DNA‐studier. Nærværende ph.d.‐projekt skal beskæftige sig med øens befolkning og dennes organisation i forhold til borgene, hvilket sker gennem undersøgelser af den samtidige bebyggelse. Med en tværfaglig tilgang til perioden analyseres det store arkæologiske fundmateriale for at kortlægge Bornholms bebyggelsesstruktur med den for øen særegne byløse bebyggelse og vidtstrakte udmarker. Dette sker i kombination med studier af historisk‐kartografisk materiale, skriftlige kilder og øens stednavne for at identificere strukturer, der peger mod en organisering på Bornholm, som går forud for ejerlavs‐ og sognedannelsen i tidlig middelalder.

Seminaret er åbent for alle interesserede.

Det er gratis at deltage, og kræver ikke tilmelding.