Stednavnesamlinger

Afdeling for Navneforsknings stednavnesamlinger indeholder navneformer fra de ældste runeindskrifter til nutidige optegnelser. Bedst dokumenteret er de danske bebyggelses- og områdenavne, men samlingerne rummer også bl.a. mark- og naturnavne, farvandsnavne, gadenavne m.m.

Topografisk ordnede samlinger

Disse samlinger opfører navnestoffet i listeform, opdelt efter sogne eller ejerlav. Ud over bebyggelsesnavne rummer de bl.a. mark- og naturnavne og farvandsnavne. 

Alfabetisk samlingAlfabetisk ordnet samling

Den alfabetisk ordnede samling er anlagt på sedler i alfabetisk orden og omfatter bl.a. alt kendt dansk stednavnestof fra tiden efter runeperioden og indtil 1513.

Kronologisk ordnet samling

Den kronologisk ordnede samling er et diplomatarium for tiden indtil 1513. Hvert brev (diplom) er identificeret efter værket Fortegnelse over Danmarks breve fra middelalderen.

Indberetninger og optegnelser

I det 20. århundrede er danske stednavne dokumenteret via optegnelser ved uddannede filologer, via indberetninger fra skolelærere og via lydoptagelser af lokale meddelere.

Kortsamling

Afdeling for Navneforsknings kortsamling dækker primært det nuværende Danmark, men der indgår også kort over udenlandske områder med stednavne af dansk oprindelse.

Danelagssamling

Denne samling rummer skandinaviske stednavne og stednavneelementer fra vikingekolonierne på de Britiske Øer og i Normandiet.

Digitale samlinger

En stor del af stednavnene i afdelingens samlinger findes også digitalt i en relationsdatabase, og de allerede udgivne bind af Danmarks Stednavne er ligeledes digitaliseret.