Danelagssamling

Fra danelagssamlingen På Navneforskning findes en righoldig samling af skandinaviske stednavne og stednavneelementer fra vikingekolonierne på de Britiske Øer og i Normandiet.

Denne samling er essentiel for navneforskningen, ikke mindst fordi den giver mulighed for en nøjagtig datering af stednavnetyper i Danmark ud fra en sammenligning med navnene i vikingekolonierne.

Samlingens geografiske fokus er Danelagen, dvs. den del af England der i løbet af vikingetiden kom under nordisk lov og styre, og som af samme grund oplevede massiv skandinavisk bosætning.

Landkort, kartotekskort − og randhulkort

Samlingerne består dels af kartotekskort med stednavne- og stednavneelement-oplysninger, dels af topografiske kort over England og en stor del af Skotland. Samlingen af kartotekskort er sorteret efter område og består delvis af randhulkort – en teknologi der indtil 1980'erne foregreb computerteknologien ved at tillade at sortere sedlerne med et mekanisk greb.

Kortsamlingen baserer sig delvis på Ordnance Surveys 1'' Series (i skala 1:63.360) og derudover på den efterfølgende 1:25.000 serie. De skotske topografiske kort er af Ordnance Surveys Pathfinder serie i skala 1:25.000.