Digitale samlinger

Flere af Afdeling for Navneforsknings kartotekssamlinger består af hulkort – tidlige eksempler på anvendelse af ny teknologi i navneforskning.

Siden hulkort var det nyeste nye, har afdelingen til stadighed opgraderet sine digitale arkivalier, og derfor forefindes en stor del af stednavnene i de topografisk, alfabetisk og kronologisk ordnede samlinger også digitalt i en relationsdatabase, svarende til godt en tredjedel af Danmarks kendte bebyggelsesnavne.

Danmarks Stednavne – og Danske Stednavne

Den alfabetisk ordnede samling indgår siden 2012 i den offentligt tilgængelige database Danmarks Stednavne. Her findes (pr. medio 2015) over 210.000 stednavne tilgængelige digitalt – som dog i varierende grad er tolket.

Den lidt ældre database Danske Stednavne har været online siden 2009. Den rummer ikke i sig selv navnetolkninger, men rummer registrene til de trykte serier Danmarks Stednavne, Danske sø- og ånavne samt Sydslesvigs Stednavne hvor navnene er tolket. Disse udgivelser dækker størstedelen af stednavnene i Danmark og Sydslesvig – men dog ikke alle.