Alfabetisk ordnet samling

Alfabetisk middelaldersamlingAlle de danske stednavne, der er overleveret fra efter runeperioden og indtil året 1513 - som i denne sammenhæng anses som middelalderens afslutning - er organiseret i den alfabetiske middelaldersamling. Denne samling er anlagt på sedler, der er anbragt i alfabetisk orden. 

Bebyggelsesnavnene udgør langt størstedelen af det kendte navnestof fra middelalderen og før, men samlingen rummer også, hvad der kendes af navne på landområder, af naturnavne, marknavne og farvandsnavne m.v.

Sedlerne rummer en gengivelse af stavemåden i kilden og desuden en datering, så man kan finde navneformen i den kilde, den stammer fra, ved at gå til den kronologisk ordnede samling. Der er også oplyst lokalisering, så man kan gå til de topografisk ordnede samlinger og se andre belæg på det samme navn.

Andre alfabetiske samlinger og registre

Et seddelregister opstillet i afdelingens bibliotek gør det muligt at finde frem til samtlige navne, som findes på Geodætisk Instituts målebordsblade (kort 1:20.000).

I biblioteket er ligeledes opstillet afdøde professor Kristian Halds meget omfattende bibliografiske seddelregister, der gør det muligt at finde frem til et meget stort antal steder, hvor enkeltnavne eller navneled er blevet behandlet. Registrets tidsmæssige tyngde ligger i perioden ca. 1875-1975.