Indberetninger og optegnelser

Indberetninger med kort I det 20. århundrede er danske stednavne, og ikke mindst deres udtale, dokumenteret via optegnelser ved uddannede filologer, via indberetninger fra skolelærere og via lydoptagelser af lokale meddelere. Alle er de lokaliseret med numre på en unik samling af kort som findes på afdelingen. Se under Kortsamling.

Kort efter Stednavneudvalgets oprettelse i 1910 foretoges der optegnelser i hele landet ved uddannede filologer, der i lydskrift (Dania) noterede udtalen af navne på landsbyer, hovedgårde, enkelte større gårde og enkelte vigtigere naturlokaliteter. Dette materiale er en del af de topografisk ordnede samlinger.

Indberetninger fra skolelærere og supplerende optegnelser

I forbindelse med store kampagner i 1920'erne for indsamlinger af marknavne, farvandsnavne og skovenes navne blev de, der påtog sig arbejdet lokalt - primært skolelærere - gennem en lille folder instrueret i, hvordan de med en primitiv lydskrift kunne angive, eller i al fald antyde, særtræk ved de enkelte stednavnes udtale.

Til supplering af dette materiale, navnlig med henblik på også at få noteret udtalen af så mange lokalt overleverede mark- og naturnavne som muligt, udsendtes fra 1930'erne til 1980'erne uddannede filologer til så godt som hvert eneste sogn i landet.

Det materiale der kom ud af arbejdet, foreligger i sin grundform på lister i en samling af indberetninger, men en del af materialet er tillige overført til kartotekssedlerne i de topografisk ordnede samlinger.

Lydoptagelser af stednavnes udtale

Fra 1960'erne og -70'erne findes optagelser på spole- og kassettebånd, hvor lokale meddelere har indtalt udtalen af de fleste danske landsbynavne og et stort antal gårdnavne. De er tilgængelige i afdelingens lydarkiv.