Kønsforskning

Kønsforskning beskæftiger sig med analyse af køn samt mere overordnede teoretiske, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger, som vedrører køn.

Forskerne beskæftiger sig med kvindeforskning, ligestillingsforskning samt mande- og maskulinitetsforskning. I de senere år har fokus taget en drejning mod et bredere kønsperspektiv, der også omfatter andre forskelsparametre end køn, så som maskulinitet, seksualitet, queer-identitet, klasse, race og etnicitet. Central er sammenhængen mellem disse parametre (intersektionalitet).

Reproduktion og seksualitet

Reproduktion og seksualitet udgør et overordnet tema. Forskningen tager især udgangspunkt i undersøgelsen af identitet, normer og magtforhold, som disse kommer til udtryk i intersektionelt samspil med sociale kategorier og fænomener som fx køn, seksualitet, race, klasse, nationalitet og handikap, nye og ældre slægtskabsformer og affekt/følelser, bl.a. ud fra feministiske og queerteoretiske analysevinkler. Der arbejdes med en bred vifte af empiri: samtidsdebatter, historiske kilder, nye medier, litteratur og populærkultur.

Feltet forener en række nye kritiske og internationale perspektiver og omfatter blandt andet: queer teori, kønsforskning, maskulinitetsforskning, postkoloniale studier samt teorier om normativitet, praksis og performativitet. Fælles for disse retninger er deres kultur- og magtanalytiske udgangspunkt.

Center for køn, seksualitet og forskellighed

Kønsforskningen foregår på Center for køn, seksualitet og forskelighed.

Navn Titel Telefon E-mail
Bissenbakker, Mons Lektor +4535335923 E-mail
Nebeling Petersen, Michael Lektor +4535327467 E-mail