Kønsforskning

Kønsforskning beskæftiger sig med analysen af køn samt de mere overordnede teoretiske, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger, som vedrører køn.

Ud fra en bred vifte af empiri som fx samtidsdebatter, historiske kilder, nye medier, skønlitteratur og populærkultur undersøger forskerne samspillet mellem køn og andre sociale kategorier som seksualitet, nationalitet, race og etnicitet, klasse, handikap m.m. Fælles for de mange typer af forskning er det praktiske og filosofiske spørgsmål: ”Hvordan skal vi håndtere forskellighed?”

Forskningen forener en række nye kritiske og internationale perspektiver og omfatter blandt andet: queer teori, kønsforskning, maskulinitetsforskning, postkoloniale studier samt teorier om normativitet, praksis og performativitet. Fælles for disse retninger er deres kultur- og magtanalytiske udgangspunkt.

Aktuelt arbejdes der med to projekter inden for kønsforskning:

I projektet LOVA  undersøges de måder, hvorpå det psykologiske og juridiske begreb ”tilknytning” regulerer dansk kærlighedsmigration. I CHAD indsamles og undersøges AIDS-krisens danske kulturhistorie.

Center for køn, seksualitet og forskellighed

Kønsforskningen foregår på Center for køn, seksualitet og forskelighed.