Funktionel-kognitiv lingvistik

Forskergruppen Funktionel-kognitiv lingvistik (FKL) har som sit overordnede mål at forstå sprogstrukturer i kraft af deres kommunikative funktioner og kognitive forudsætninger.

FKL’s umiddelbare teoretiske grundlag er Dansk Funktionel Lingvistik (se bl.a. Engberg-Pedersen et al. 2006), og dermed trækker FKL på afgørende pointer i funktionel lingvistik (især T. Givóns arbejder og Dik, Hengevelds og Mackenzies funktionelle lingvistik) og kognitiv lingvistik (Langacker, Talmy, Goldberg) samt især glossematikkens skarpe adskillelse af 1. indhold og udtryk og 2. substans og struktur.

FKL forstår i overensstemmelse hermed helt centralt sprogstruktur som funktions- og sprogbrugsbaseret, og den antager, at sprogstruktur er et sprogspecifikt svar på potentielt universelle funktionelle og kognitive krav.

FKL’s primære medlemmer er overvejende forskere i lingvistik og dansk grammatik. FKL arbejder sammen med studiekredsen under Dansk Funktionel Lingvistik. FKL’s genstandsområde omfatter i princippet alle strukturer i alle sprog (såvel talte sprog som tegnsprog), men den har en række fokusområder.

FKL benytter sig af en bred vifte af sprogvidenskabelige metoder, herunder korpuslingvistiske metoder, psykolingvistiske og neurolingvistiske metoder, kvalitativ grammatisk, semantisk og pragmatisk analyse, feltlingvistiske metoder og variationslingvistiske metoder.

 

Forholdet mellem udtryk og indhold

Forholdet mellem udtryks- og indholdssiden i det sproglige tegn omtales ofte som arbitrært, men arbitrariteten holder kun for simple sproglige tegn og slet ikke for alle sådanne. Vi er interesserede i, hvordan indholdssiden kan påvirke udtrykssiden (og omvendt).

Forholdet mellem grammatik og leksikon

Vi arbejder videre på at forstå kontrasten mellem grammatik og leksikon som en funktionsbaseret kontrast og på at opstille en med denne forståelse kompatibel teori om grammatikalisering. Fundamentet for arbejdet er Boye & Harder 2012.

Forholdet mellem sprogstruktur og sprogprocessering

En adækvat teori om sprogstruktur må inddrage sprogprocessering. Vi vil bl.a. udlede processeringshypoteser af vores centrale teoretiske påstande og teste dem psykolingvistisk eller neurolingvistisk.

Forholdet mellem struktur og variation

Den antagelse, at sprogstruktur er funktions- og sprogbrugsbaseret, indebærer, at strukturer opstår i og vedligeholdes af sprogbrugen, og at de evt. forsvinder som følge af ændret brug. Det indebærer igen, at sprogstruktur må forstås i sammenhæng med brugsvariation. Vi er interesserede i, hvordan struktur og variation afhænger af hinanden. 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Berthelsen, Sabine Gosselke Gæsteforsker +4535325379 E-mail
Boye, Kasper Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328654 E-mail
Christensen, Marie Herget Undervisningsassistent +4535335731 E-mail
Christensen, Tanya Karoli Professor +4535328493 E-mail
Engberg-Pedersen, Elisabeth Professor emeritus +4530298664 E-mail
Kristensen, Line Burholt Lektor +4535328122 E-mail
Petersen, Jan Heegård Lektor +4535335933 E-mail
Schachtenhaufen, Ruben Akademisk medarbejder +4535334682 E-mail

Tilknyttede forskere 

  • Dalberg, Line
  • Hovmark, Henrik
  • Jensen, Torben Juel
  • Pedersen, Bolette Sandford
  • Poulsen, Mads
  • Poulsen, Simon
  • Schneidermann, Nina Skovgaard
  • Schöps, Antje

Forskningsgruppeleder