Billede fra Københavns Sprogcenter, www.kbh-sprogcenter.dk

Billede fra Københavns Sprogcenter, www.kbh-sprogcenter.dk 

Broken Grammar and Beyond

”Dagligedags tekster er fulder af afvigelse om grammatik”. Grammatikafvigelser er afvigende brug af fx bøjning og ordstilling. Grammatikafvigelser forekommer både når skribenten har dansk som modersmål og dansk som andetsprog. Nogle grammatikafvigelser giver problemer hos tekstens modtager, nogle afvigelser påvirker læsehastigheden, men andre afvigelser bemærkes slet ikke af modtageren.
Forskningsprojektet Broken Grammar and Beyond (BGB) undersøger hvilke grammatikafvigelser vi producerer i tekster, og hvordan disse tekster læses og forstås af andre. Hvilke grammatikafvigelser er hyppigst, hvilke sænker læserens læsehastighed, og hvilke giver flest forståelsesproblemer?

Projektet Broken Grammar & Beyond løber i perioden 2018-2021 og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-ordningen. Læs DFF's omtale af projektet her.

Vi sammenligner typen og hyppigheden af grammatikafvigelser hos dem der er opvokset med dansk grammatik, og dem der er ved at tilegne sig grammatikken. Gennem kontrollerede læseforsøg undersøger vi hvordan sprogbrugere forstår tekster med forskellige slags grammatikafvigelser – og gennem hjerneskanningsforsøg undersøger vi hjernens arbejde med sprogforståelse. Denne forskning bidrager bl.a. med ny viden om hvordan man bedst underviser i grammatik, og hvad der gør en tekst læsbar – med fokus på naturligt forekommende sprog.

Målet er at opstille en brugsbaseret og neurokognitivt funderet sprogforståelsesmodel der tager hensyn til at grammatik kan tage mange former (fx ordstilling, kasus og navneords køn), og at disse ikke alle påvirker forståelsen på samme måde. Et differentieret syn på menneskers grammatikafvigelser og grammatikforståelse kan desuden gavne sprogundervisere, Dansk Sprognævn og udviklere af sprogteknologi.