Line Burholt Kristensen

Line Burholt Kristensen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Psykolingvistik, eksperimentel lingvistik, neurolingvistik
  • Grammatik, informationsstruktur, syntaks, semantik, pragmatik
  • Korpusstudier af naturligt forekommende grammatik

Aktuel forskning

Jeg er leder af forskningsgruppen "Broken Grammar & Beyond". Projektet kobler psyko- og neurolingvistiske forsøg med grammatikforskning og studier af dansk som fremmedsprog.

I forskningsgruppen sammenligner vi grammatiske afvigelser i tekster der er skrevet af personer med dansk som modersmål, med tekster der er skrevet af personer med dansk som fremmedsprog (kursister på sprogskoler). En grammatisk afvigelse kan fx være når der er et ”r” for meget i vi skal kører. Vi undersøger hvilke typer af grammatiske afvigelser der forekommer i skriftsproget hos de to grupper, og hvor hyppigt de forekommer. Forskningen vil vise hvilke grammatiske afvigelser der er karakteristiske for personer med dansk som fremmedsprog.

Desuden undersøger vi hvordan sprogbrugere reagerer på grammatikafvigelser fra de to grupper, dvs. om de læser langsommere og forstår tekster dårligere. Endelig undersøger vi vha. hjerneskanninger hvordan hjernen arbejder med de forskellige typer af grammatiske afvigelser. Dermed kan vi forstå hvilke grammatiske afvigelser der især skaber forståelsesproblemer hos modtagerne.

Forskningsresultaterne vil bl.a. kunne hjælpe sprogundervisere, når de giver feedback til studerende. De kan også bidrage til en debat om, hvilke dele af dansk grammatik der er særligt vigtige at have styr på, og hvilke der er mindre vigtige, fx når en nydansker skal begå sig på en arbejdsplads.

Projektet "Broken Grammar & Beyond" løber i perioden 2018-2023 og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-ordningen. Læs mere information om "Broken Grammar & Beyond". 

____

Desuden er jeg i 2022 PI for projektet "Sårbarhed og beslægtede begreber – en undersøgelse af sprogbrug til og om personer med diabetes" sammen med co-PI lektor i Sprogpsykologi Christina Fogtmann Fosgerau og forskningsassistent Katrine Ursbak-Bamberg. Projektet er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland. 

 

Øvrige forskningsaktiviteter

- Hvad er grammatik? I perioden 2013-2017 var jeg postdoc ved ProGram-projektet(ledet af lektor Kasper Boye, Københavns Universitet). Projektet undersøgte hvordan hjernen arbejder med grammatik. Til det formål lavede jeg læse- og lytteeksperimenter, herunder også hjerneskanninger (fMRI).
- Hvordan processeres sætninger? I min ph.d.afhandling "Context, you need" fra 2013 undersøgte jeg hvordan informationsstruktur og sætningskontekst påvirker hvor nøjagtigt og hvor hurtigt en lytter/læser forstår en sætning.

Undervisnings- og vejledningsområder

I efteråret 2022 underviser jeg i Dansk Talesprogs Grammatik på KA i Lingvistik. Om foråret underviser jeg i Lingvistiske Metoder på BA i lingvistik. Jeg har tidligere undervist i følgende sprogvidenskabelige kurser på NorS:

  •  
  • Dansk Sprog, Sproglig analyse & Psykolingvistik, Lingvistiske Metoder (på BA i Lingvistik)
  • Dansk Talesprogs Grammatik og Funktionel-Kognitiv Lingvistik (på KA i Lingvistik)
  • Det tværdisciplinære KA-kursus Neurolingusitics
  • Sprog 1 og Sprog 4 (på Dansk og Åbent Universitet)
  • Sprogvidenskab II (på Audiologopædi)
  • Cognitive Psychology II (på IT & Cognition)

Jeg vejleder bl.a. inden for korpuslingvistik og eksperimentel lingvistik evt. i tilknytning til projektet "Broken Grammar & Beyond" eller andre igangværende forskningsforskningsprojekter. Hvis du er studerende og mangler et emne til fx en bacheloropgave eller et speciale, sender jeg dig gerne en liste med opgaveideer til inspiration. 

ID: 11215159