Line Burholt Kristensen

Line Burholt Kristensen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Psykolingvistik, eksperimentel lingvistik, neurolingvistik
  • Grammatik, informationsstruktur, syntaks, semantik, pragmatik

Aktuel forskning

Jeg er leder af den nystartede forskningsgruppe "Broken Grammar & Beyond". Projektet kobler psyko- og neurolingvistiske forsøg med grammatikforskning og studier af dansk som fremmedsprog.

 

<iframe width="560" height="340" src="https://www.youtube.com/embed/AoqHWomUCyQ?ecver=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

I forskningsgruppen sammenligner vi grammatiske afvigelser i tekster der er skrevet af personer med dansk som modersmål, med tekster der er skrevet af personer med dansk som fremmedsprog (kursister på sprogskoler). En grammatisk afvigelse kan fx være når der er et ”r” for meget i vi skal kører. Vi undersøger hvilke typer af grammatiske afvigelser der forekommer i skriftsproget hos de to grupper, og hvor hyppigt de forekommer. Forskningen vil vise hvilke grammatiske afvigelser der er karakteristiske for personer med dansk som fremmedsprog.

I senere faser af projektet vil vi undersøge hvordan sprogbrugere reagerer på grammatiske afvigelser fra de to grupper, dvs. om de læser langsommere og forstår tekster dårligere. Endelig undersøger vi vha. hjerneskanninger hvordan hjernen arbejder med de forskellige typer af grammatiske afvigelser. Dermed kan vi forstå hvilke grammatiske afvigelser der især skaber forståelsesproblemer hos modtagerne.

Forskningsresultaterne vil bl.a. kunne hjælpe sprogundervisere, når de giver feedback til studerende. De kan også bidrage til en debat om, hvilke dele af dansk grammatik der er særligt vigtige at have styr på, og hvilke der er mindre vigtige, fx når en nydansker skal begå sig på en arbejdsplads.

Projektet "Broken Grammar & Beyond" løber i perioden 2018-2021 og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-ordningen. Læs mere information om "Broken Grammar & Beyond". 

Øvrige forskningsaktiviteter

- Hvad er grammatik? I perioden 2013-2017 var jeg postdoc ved ProGram-projektet(ledet af lektor Kasper Boye, Københavns Universitet). Projektet undersøgte hvordan hjernen arbejder med grammatik. Til det formål lavede jeg læse- og lytteeksperimenter, herunder også hjerneskanninger (fMRI).
- Hvordan processeres sætninger? I min ph.d.afhandling "Context, you need" fra 2013 undersøgte jeg hvordan informationsstruktur og sætningskontekst påvirker hvor nøjagtigt og hvor hurtigt en lytter/læser forstår en sætning.

Undervisnings- og vejledningsområder

I foråret 2020 underviser jeg i Lingvistiske Metoder på BA i lingvistik. Jeg har tidligere undervist i følgende sprogvidenskabelige kurser på NorS:

  • Det tværdisciplinære KA-kursus Neurolinguistics
  • Dansk Sprog, Sproglig analyse & Psykolingvistik og Lingvistiske Metoder (på Lingvistik)
  • Sprog 1 og Sprog 4 (på Dansk og Åbent Universitet)
  • Sprogvidenskab II (på Audiologopædi)
  • Cognitive Psychology II (på IT & Cognition)

Jeg vejleder primært inden for eksperimentel lingvistik og i tilknytning til projektet "Broken Grammar & Beyond". Hvis du er studerende og mangler et emne til fx en bacheloropgave eller et speciale, sender jeg dig gerne en liste med opgaveideer til inspiration. 

ID: 11215159