Truslers sprog og genre

I de senere år er der sket en stigning i antallet af trusselsbeskeder, ikke mindst via sociale medier som Facebook, Twitter og Snapchat. Samtidig er niveauet af håndskrevne trusler konstant. Hensigten med trusler er at skræmme deres modtagere, en effekt der generelt skabes sprogligt. Imidlertid ved man meget lidt om de sproglige træk i trusler.

Projektet 'Truslers sprog og genre' bygger på en innovativ kombination af sprogvidenskab og genrestudier med det formål at opnå både detaljerede og gennemgribende indsigter i de sproglige og retoriske træk i trusselsbeskeder. Projektet omfatter dannelsen af en tekstdatabase bestående af autentiske, dansksprogede trusler. Trusler er selvsagt en teksttype, det er svært at få fat i, men vi stiler efter at fordoble vores nuværende datasæt til i alt ca. 400 trusselsbeskeder. Vores samling vil dermed kunne måle sig med de største samlinger til forskningsbrug i verden.

Metodisk gør projektet brug af nyere statistiske modeller til undersøgelse af sproglige træks samvirkning med kontekstuelle forhold. Projektet bidrager desuden med nye teoretiske udviklinger, idet gældende retorisk genreteori må udvides for også at omfatte sådanne "illegitime genrer", der ikke har nogen institutionel ramme eller et egentligt diskursfællesskab til at definere sig. Endelig undersøger et delprojekt, hvordan trusler er indlejret i en juridisk-social kontekst, som omformer dem på forskellig vis, når de indgår i juridiske tekster som anklager og domme.

Læs mere om projektet på den engelske projektside: Understanding threats: Language and genre.

Projektdeltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Auken, Sune Lektor +4520562022 E-mail
Christensen, Tanya Karoli Professor +4535328493 E-mail

Finansiering

Carlsberg Fondet

Projektperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2020.
Projektleder: Lektor Tanya Karoli Christensen.

Forbrydernes sproglige spor

10-09-2018

I USA har såkaldte retslingvister i årevis hjulpet politiet med at opspore forbrydere ved at analysere deres tekster. I Danmark er retslingvistik et helt nyt felt, og der er få forskere, som beskæftiger sig med det. En af dem hedder Tanya Karoli Christensen og er sprogforsker på HUM.

Læs mere