Kommunikationsvanskeligheder

Forskergruppen beskæftiger sig med individers vanskeligheder med kommunikation, især stemmelidelser, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade, læse- og stavevanskeligheder samt sproglige vanskeligheder som følge af hørenedsættelse.

Hver af disse vanskeligheder udgør deres eget forskningsområde, men deler også forskningsmetoder relateret til evidensbaseret identifikation af vanskelighederne, deres afhjælpning og deres årsag. Fælles er også, at vanskelighederne ses i lyset af upåfaldende sproglig kommunikation. Forskergruppen danner ramme både for det særegne og det fælles inden for hvert af disse områder. Forskergruppen nær tilknytning til uddannelsen i audiologopædi.

 

Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser

Nogle børn kan have vanskeligheder med at udvikle aldersvarende sprog, fx aldersvarende udtale, ordforråd og/eller grammatik. Området varetages især af Rikke Vang Christensen.

Læsevanskeligheder

Børn og voksne kan have vanskeligheder med at tilegne sig og bruge skriftsproget. Vanskelighederne kan både vedrøre læsning og stavning af enkeltord og forståelse af sammenhængende tekst. Området varetages især af Carsten Elbro, Holger Juul, Anna Gellert og Mads Poulsen ved Center for Læseforskning.

Stemmelidelser

Stemmen er vigtig for talt kommunikation, men brug af stemmen kan volde vanskeligheder. Området varetages især af Jenny Iwarsson.

Hørenedsættelse

Man kan have vanskeligheder med opfattelse af lyd som følge af erhvervet eller medfødt hørenedsættelse. Området varetages især af David Morris.

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade

Hjerneskader kan give vanskeligheder med brug og opfattelse af sprog. Området varetages især af Iben Christensen.

 

 

Centre

Projekter

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Christensen, Iben Tenure Track Adjunkt +4535332802 E-mail
Christensen, Rikke Vang Lektor +4535328310 E-mail
Elbro, Carsten Professor +4535328656 E-mail
Gellert, Anna Steenberg Lektor +4535328166 E-mail
Iwarsson, Jenny Lektor +4535329100 E-mail
Jensen, Maria Buck Undervisningsassistent +4535332985 E-mail
Juul, Holger Lektor +4535329132 E-mail
Morris, David Jackson Lektor +4535328660 E-mail
Poulsen, Mads Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535329131 E-mail

Tilknyttede forskere 

  • Nielsen, Jessie Leigh
  • Nielsen, Mads
  • Stidsen, Mette

Forskningsgruppeleder