Iben Christensen

Iben Christensen

Ph.d. stipendiat

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Bygning: 22.5.48

    Telefon: +45 35 33 28 02

Min primære forskningsinteresse er kommunikationspartnertræning (Communication Partner Training, CPT). Jeg har som forskningsassistent været involveret i udviklingen af Health Professionals and Aphasia Questionnaire; et værktøj til at måle sundhedspersonales viden, færdigheder, holdninger og praksis i kommunikation med mennesker med afasi. Værktøjet er relevant til evaluering af implementering af CPT-interventioner.

Jeg er aktuelt i gang med første år af mit ph.d.-studie. Jeg udvikler en CPT-intervention rettet mod sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade. Udviklingen af interventionen rammesættes gennem brug af implementeringsvidenskabelige modeller; heriblandt Theoretical Domains Framework and Behavior Change Wheel. 

Jeg har erfaring med specifikke metoder til brugerinddragelse f.eks. kognitive interviews med sundhedspersonale og patienter, og videostimulerede interviews med patienter.

ID: 921790