Syntaksforståelsens betydning for læseforståelse

Projektets formål er at undersøge, hvor væsentlig en rolle syntaksforståelse spiller for grundskoleelevers læseforståelse, hvordan syntaksforståelsesfærdigheder udvikler sig, og om man med fordel kan understøtte syntaksforståelse gennem særligt tilrettelagt undervisning.

Læseforståelse er afgørende for udbyttet af meget undervisning. God læseforståelse kræver blandt andet syntaksforståelse, dvs. at man uddrager information fra ords rækkefølge. Det kunne fx være den overraskelse, at pigen løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”.

 

 

 

Projektet består af tre delundersøgelser af elever i grundskolen.

Den første undersøgelse afdækker, hvor stærk sammenhængen er mellem syntaksforståelse og læseforståelse, og hvordan syntaksforståelse relaterer sig til andre sproglige færdigheder.

Den anden undersøger, hvordan syntaksforståelse udvikler sig op gennem grundskolen.

I den tredje undersøgelse gennemfører vi undervisningsforløb for elever, der har milde til svære syntaksforståelsesvanskeligheder, og vurderer forløbenes virkningen på elevernes syntaks- og tekstforståelse.

 

 

30. september 2019: Temaeftermiddag om sammenhænge mellem sprogfærdigheder, hukommelse og læringsmuligheder i skolen.

Introduktionsvideoer om sprogforstyrrelser

Generelt mangler vi indsigt i individuelle forskelle i syntaksforståelse blandt skoleelever. Men det er veletableret, at netop børn med sprogforstyrrelser har vanskeligheder med både læseforståelse og syntaksforståelse op gennem skolealderen. Denne gruppe af børn udgør derfor en del af målgruppen for projektets interventionsundersøgelse. I disse videoer udarbejdet af Rikke Vang Christensen kan du få mere indsigt i sprogforstyrrelser.

 

 

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Christensen, Rikke Vang Lektor +4535328310 E-mail
Poulsen, Mads Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535329131 E-mail

Eksterne

Helle Hallenberg Hansen, Lektor, Professionshøjskolen København

Martin Hauerberg Olsen, Lektor, Professionshøjskolen København

Støttet af

DFF

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, bevilling 8091-00021B

Projektperiode: 2019-2023

Projektansvarlig: Mads Poulsen