Rikke Vang Christensen
Rikke Vang Christensen

Lektor

Jeg er ph.d. og cand.mag. i audiologopædi med fokus på børns sprogforstyrrelser. Jeg er interesseret i forstyrrelsernes karakteristika (fx grammatiske træk, som er særligt svære for danske børn med sprogindlæringsvanskeligheder), identifikation af forstyrrelserne (fx potentialet i en sprogbearbejdningsopgave som 'sætningsgentagelse') og intervention (fx muligheder i systematisk og struktureret ordforrådsarbejde). Desuden er jeg optaget af sprogindlæringsvanskelighedernes følger for kommunikation, deltagelse i 'almindelige børneaktiviteter' og læring på længere sigt.  

Aktuel forskning

  • Leksikal intervention til børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (læs om udviklingsprojektet Sprogmentor her:  http://kommunikationsvanskeligheder.ku.dk/projekter/sprogmentor/)
  • Sprogbearbejdning hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser 
  • Identifikation af børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser ved hjælp af gentagelsesopgaver med sætninger og nonsensord (se http://communicationdisorders.ku.dk/projects/languageandcognition/ for information om forskningsprojektet 'Language and Cognition - Perspectives from Impairment (LaCPI), finansieret af Det frie Forskningsråd fra 2011-2014)

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i børns sprogindlæringsvanskeligheder, primært i faget 'Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser' (den audiologopædiske grunduddannelses 4. semester), men tilbyder også ind imellem audiologopædiske fordybelseskurser (fx 'Evidensbaseret børnelogopædi' og 'Elicitering og analyse af sammenhængende tale'). 

Jeg tilbyder vejledning af audiologopædiske BA-projekter og specialer, men også fordybelsespraktikker og særligt studerede emner, når de har at gøre med børns sprogindlæringsvanskeligheder (fx pragmatiske sprogvanskeligheder, udvikling eller vurdering af materialer til bedømmelse af forskellige sprogfærdigheder, undersøgelse af 'selvopfattelse' blandt børn med sprogforstyrrelser eller noget helt fjerde). I forbindelse med vejledning af selvstændige studenteropgaver ser jeg det som min rolle som vejleder at opmuntre til, at den studerende løbende forholder sig kritisk, undersøgende og argumenterende til valg og fravalg (kontakt mig gerne for at få tilsendt 'vejlederbrev' med yderligere information).  

ID: 543577