Sprogteknologi

Sprogteknologi er et  tværfagligt fag og omfatter forskning i såvel sprog som IT. Sprogteknologi drejer sig grundlæggende om at få computere til at genkende, forstå, tolke, producere og efterligne det menneskelige sprog i dets forskellige former, skrevet såvel som talt.

Sprogteknologi forenkler og forbedrer kommunikationen mellem menneske og maskine og hjælper mennesker til at kommunikere med hinanden. Næsten al information i dag behandles, lagres og fremfindes af computere, og en uhyre stor del af især skriftlig kommunikation foregår via computere. Derfor har sprogteknologi meget stor betydning for moderne menneskers indbyrdes kommunikation.

Erkendelsesmæssigt sigter arbejdet med sprogteknologi mod at forstå hvordan man kan skabe en kommunikation med computeren på samme ubesværede måde som med mennesker. På den måde har sprogteknologi tætte forbindelser til kognitionsforskning, og ved at forbedre computerens evne til kommunikation, skaber vi samtidig en bedre forståelse af hvordan naturlige sprog fungerer, og hvordan mennesker forstår omverdenen.

Center for Sprogteknologi

Forskningen i sprogteknologi foregår på Center for Sprogteknologi (CST).

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Aguirrezabal Zabaleta, Manex Lektor +4535324829 E-mail
Hansen, Dorte Haltrup Akademisk medarbejder FU +4535329070 E-mail
Henriksen, Lina Forskningskonsulent +4535329082 E-mail
Jongejan, Bart Softwareudvikler +4535329075 E-mail
Navarretta, Costanza Seniorforsker +4535329079 E-mail
Olsen, Sussi Akademisk medarbejder FU +4535329064 E-mail
Paggio, Patrizia Lektor +4535329072 E-mail
Pedersen, Bolette Sandford Professor, Viceinstitutleder +4535329078 E-mail

Nordterm 2019

11-06-2019

Nordterm er et samarbejdsforum for nordiske terminologiorganisationer som hvert andet år arrangerer en konference for alle som er interesserede i terminologi. I 2019 er Københavns Universitet vært for konferencen.

Læs mere