Sprogteknologi

Sprogteknologi er et  tværfagligt fag og omfatter forskning i såvel sprog som IT. Sprogteknologi drejer sig grundlæggende om at få computere til at genkende, forstå, tolke, producere og efterligne det menneskelige sprog i dets forskellige former, skrevet såvel som talt.

Sprogteknologi forenkler og forbedrer kommunikationen mellem menneske og maskine og hjælper mennesker til at kommunikere med hinanden. Næsten al information i dag behandles, lagres og fremfindes af computere, og en uhyre stor del af især skriftlig kommunikation foregår via computere. Derfor har sprogteknologi meget stor betydning for moderne menneskers indbyrdes kommunikation.

Erkendelsesmæssigt sigter arbejdet med sprogteknologi mod at forstå hvordan man kan skabe en kommunikation med computeren på samme ubesværede måde som med mennesker. På den måde har sprogteknologi tætte forbindelser til kognitionsforskning, og ved at forbedre computerens evne til kommunikation, skaber vi samtidig en bedre forståelse af hvordan naturlige sprog fungerer, og hvordan mennesker forstår omverdenen.

Center for Sprogteknologi

Forskningen i sprogteknologi foregår på Center for Sprogteknologi (CST).