Forskning i Indoeuropæisk

Inden for Indoeuropæisk forsker man i, hvordan det oprindelige indoeuropæiske grundsprog må have set ud, og man forsøger at beskrive dets udvikling til de enkelte indoeuropæiske sprog, vi kender i dag. Man ser bl.a. på de væsentligste lydforandringer, udviklingen af ordklasser og grammatiske kategorier og det fælles, nedarvede ordforråd. Et nyere forskningsfelt er relationer mellem indoeuropæiske og andre sprog i Europa i forhistorisk tid. I samarbejde med kolleger fra tilgrænsende fag forskes der på Indoeuropæisk i København desuden i indoeuropæernes kultur og oprindelse.  

Uddannelsen i Indoeuropæisk er forskningsbaseret, idet underviserne bidrager til forskningen inden for det område, de underviser iog jævnligt inddrager de studerende i deres egen igangværende forskning.

Centre og projekter