Mediekultur & mediebrug (MeMe)

Når vi møder medier i vores visuelle kultur, er de altid forbundet med andre medier. Vi streamer tv-serier og får vores nyheder via telefonen, ligesom vi kommunikerer på digitale platforme med memes og hashtags og nyder film sammen i biografen eller på streaming i forestillede fællesskaber. Hvilken betydning har tværmedialitet for vores mediekultur? Og hvad betyder algoritmer og AI for vores mediebrug, og vores oplevelser og engagement både kulturelt og politisk?

Vores forskning undersøger hvordan:

  1. Mediekulturen udfolder sig historisk og i det aktuelle digitale landskab med fokus på fx AI, algoritmer, mediebegivenheder, sociale medier, film og tv-serier og celebritykultur på tværs af fin- og populærkultur.
  2. Mediebrugen udfolder sig både individuelt og i fællesskaber som hverdagskommunikation, fanpraksisser og politisk meningsdannelse på tværs af medier, digitale platforme og offentligheder.

Vores teoretiske afsæt i de respektive fokusområder er bredt funderet i blandt andet medialiseringsteori, medieøkologiske og -arkæologiske teorier samt sociologi, kritiske kulturstudier og æstetiske teorier. Metodisk arbejder vi både med kvantitative metoder med indsamling og analyse af datasæt ved brug af blandt andet content analysis og computational methods til for eksempel netværksanalyser, sentiment analysis, og kvalitative metoder som tekstanalyser, kildekritik, (digitale) arkivstudier, digital etnografi, receptionsstudier og media-go-alongs. 

 

Celebritykultur og fankultur 

Hvad er celebritykulturens kulturelle og politiske betydning i visuelle genrer? Og hvilken rolle spiller fan praksisser og onlinefællesskaber i populærkulturen og i den politiske kultur? Hvilken betydning har det, når celebrities er rollemodeller på sociale medier, hvad er celebritykulturens rolle i filmkulturen aktuelt og i mediehistorisk perspektiv?

Digital aktivisme og ekstremisme

Hvordan udfolder hashtag-aktivisme, klima-influencere, øko-celebrities, aktivisme omkring sport og mediebegivenheder, fanfællesskaber og digitale praksisser sig på tværs af platforme? Hvordan spredes ekstremisme og misinformation via de forskellige platformes digitale affordances og via praksisser som memes, digital humor-kultur, “alternative-health” influencers, og LARPing? Hvordan kan vi belyse ideologisk grooming og andre manipulationspraksisser i børn og unges mediekultur?

Digitale, visuelle formater

Hvordan kan vi analysere nye digitale formater, såsom kortformsvideoer (TikTok, Reels, YouTube shorts mm.)? Hvordan indgår disse formater i vores samlede, daglige medieforbrug? Hvordan kombinerer disse formater traditionelle og nye æstetiske og genremæssige træk? Hvilke roller spiller platformenes algoritmiske filtrering? Hvilke digitale færdigheds-, kompetence- og dannelsesmæssige udfordringer opstår i vores digitaliserede samfund? Hvilke didaktiske udfordringer og muligheder opstår, når digitale formater og platforme inddrages som læremidler i undervisnings- og læringsprocesser? 

Film og tv-serier i den digitale mediekultur

Hvordan film og tv-serier eksisterer i en tværmedial mediekultur, hvor streamingplatforme og sociale medier sætter rammerne for en deltagerkultur, som både opererer på tværs af den traditionelle distinktion mellem populær- og finkultur og kan være dagsordensættende for værdi- og identitets-forhandlinger i den digitale offentlighed. Og hvordan film og serielle fortællinger i genrehybrider producerer specifikt kønnede konstruktioner. 

Mediehistorie: økonomi, politik og kultur

Hvordan kan man forstå konkrete mediers (fx fjernsynets) udbredelse og brug ud fra teknologiske, politiske, økonomiske og kultursociologiske perspektiv i samspillet med øvrige medier i det danske medielandskab?

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Haastrup, Helle Kannik Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328361 E-mail
Johansen, Mikkel Bækby Postdoc +4535332356 E-mail
Lauridsen, Palle Schantz Lektor +4535328369 E-mail
Olesen, Mogens Lektor +4535328357 E-mail
Petersen, Line Nybro Lektor +4535331096 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Bissenbakker, Mons
  • Nebeling, Michael

Eksterne forskere

  • Fee, Annie, University of Lund
  • Wagenaar, Welmoed, University of Gronning 

Forskningsgruppeleder