Helle Kannik Haastrup

Helle Kannik Haastrup

Lektor

Primære forskningsområder

Filmæstetik og -genre
Film- og mediekultur
Tværmedialitet
Celebritykultur
De nye tv-serier

Nyere filmkunst: Jeg forsker i nyere filmæstetik og kultur med på vægt på film der udfordrer både stil og narrativ og som bidrager til fornyelse af det den filmiske fortælleform, samt diskussioner af hvilke roller fimen - fra blockbuster til artfilm - har i den tværmediale mediekultur.

Celebritykultur: Jeg forsker også i celebritikulturen med fokus på, hvordan forskellige mediegenrer fortæller historier om kendte mennekser indenfor især film, videnskab og politik som via deres 'kendthed' får tildelt autoritet i mediekulturen. Jeg deltager også med delprojekt i det nystartede FKK-projekt med titlen: From Ivory Tower to Twitter (FITT): Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture.

De nye tv-serier: Jeg forsker i hvordan de nye tv-serier udfolder deres komplekse fortællinger i forskellige genrer, men med nuancerede karaktertegninger og høj stilbevidsthed tilfælles.

Intertekstualitet & Film: Jeg skrev min ph.d.-afhandling om film og intertekstualitet, hvor en af de teoretiske pointer er at intertekstualitet ikke kun fungerer som Verfremdungs-effekt, men har en central funktion i både narrativ og karaktertegning i nyere populærkulturelle filmfortællinger.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Filmæstetik og -kultur (kunstfilm, genrefilm, filmæstetik, filmteori, dokumentarfilm, independent film)
  • Medieæstetik og -kultur (de nye tv-serier- genre og æstetik, digitale mediegenrer, sociale medier, mediebegivenheder)
  • Tværmedialitet teori og analyse
  • Celebritykultur og mediegenrer

Seneste kurser:

  • De nye filmfortællinger og mediekulturen (KA)
  • Digitale mediefiktioner: Storytelling og Mediekonvergens (KA)
  • Medieanalyse 1 + 2 (BA)

ID: 119730962