Lingvistik

Lingvistik beskæftiger sig med sprog generelt snarere end med enkeltsprog, men råmaterialet til sprogvidenskabelige teorier er beskrivelser af enkeltsprog. Undertiden drejer det sig om sprog, der ikke forskes i ved andre institutter på fakultetet.

Lingvistisk forskning omfatter bl.a. fonetik og fonologi (lydlære) og ords og sætningers opbygning og betydning (grammatik). Forskningen inddrager analyse af sætninger og mindre tekster på enkeltsprog, interview med sprogbrugere om deres sprog, statistiske undersøgelser af store tekstsamlinger, sammenligninger af enkeltfænomener i hundredvis af sprog og eksperimenter. Formålet er at besvare spørgsmål som de følgende:

  • Hvordan er de enkelte sprog opbygget?
  • Hvad er grænserne for sproglig variation, og hvorfor?
  • Hvilke egenskaber ved det sproglige input er bestemmende for perceptionen og forståelsen af sprogligt udtryk og indhold?
  • Hvori består de neurale, kognitive og sociale forudsætninger for sprog?
  • Og omvendt: Hvad kan studiet af sprog fortælle os om hjernen, kognition og kommunikativ interaktion?
  • Hvilke generelle lovmæssigheder styrer sprogforandring over tid, og hvorfor?
  • Hvordan tilegner man sig sprog som modersmåls- eller andetsprogstalende?

Lingvistisk forskning kan også tage udgangspunkt i et samfundsmæssigt eller individuelt problem, som involverer sprog. Det kan fx være forbedring af undervisning af børn med forskellige vanskeligheder, sprogtestning eller menneskers brug af computere. 

Lingvistisk viden er desuden nyttig ved udviklingen af hensigtsmæssige materialer til brug for undervisningen i modersmålet og fremmedsprog, og i taleteknologiske sammenhænge. Dette forudsætter en meget omhyggelig analyse af menneskelige sproglyde, ikke bare udtalen af enkeltord, men udtalen af ord og sætningsmelodi i sammenhængende sætninger. Og lingvistisk viden er også af afgørende betydning for forståelsen af afasi (sprogdefekt forårsaget af hjerneskade). 

Forskergrupper og projekter

Se afsluttede projekter.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Boye, Kasper Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328654 E-mail
Kristensen, Line Burholt Lektor +4535328122 E-mail
Pharao, Nicolai Lektor +4535328647 E-mail
Tøndering, John Lektor +4535328652 E-mail