Projekt Infrastrukturalisme

Projekt Infrastrukturalisme, som digitaliserer og tilgængeliggør breve og dokumenter fra danske sprogvidenskabelige strukturalister, var finansieret af Carlsbergfondet fra 1. februar 2019 til 1. februar 2023. Projektet er slut, men fortsætter dog, på væsentlig nedsat kraft. Det vil snart være muligt at læse om nye initiativer. 

Projekt Infrastrukturalisme udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Center for Sprogteknologi samt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektet ledes af lektor Henrik Jørgensen fra Aarhus Universitet. Projektet fik en bevilling på i alt 8,2 mio. fra Carlsbergfondet. Kun denne bevilling har gjort infrastrukturen på glossematics.dk mulig.

Det overordnede formål med Infrastrukturalisme-projektet er at digitalisere brevsamlingerne som en forskningsinfrastruktur mellem de største danske strukturalister fra det 20. århundrede indbyrdes og mellem dem og deres internationale forbindelser. Både korrespondancer og upublicerede værker er tilgængelige for forskere fra hele verden (gennem WAYF) med det formål at forstå denne periode i sprogvidenskabens historie bedre. Læs mere i infrastrukturen på glossematics.dk