Projekt Infrastrukturalisme og Lingvistkredsen

"Ceci, c'est le cygne linguistique" - En vittig Louis Hjelmslev til Lingvistkredsens 25-årsjubilæum

Gennem Projekt Infrastrukturalisme får vi mulighed for at se teoriudvikling som del af et kollektivt arbejde i Lingvistkredsens regie med nogle af de vigtigste lingvister inden for strukturalistisk lingvistik fra det 20. århundrede som hovedpersoner. Ved at gøre arkivmaterialet tilgængeligt har vi mulighed for at se nærmere på, hvordan relevante problemstillinger er blevet behandlet, inden løsningerne på de pågældende problemstillinger blev publiceret. Særlig udviklingen frem mod en Glossematik får vi indblik i gennem brevvekslingerne. Hvis man vil arbejde videre kan man se på referaterne fra Lingvistkredsens møder. De har stor relevans for det filologiske perspektiv på sprogvidenskabens historie. Projekt Infrastrukturalisme rummer nemlig også vigtige stikord til sprogvidenskabens historie i et filologisk perspektiv.