Lyst til at læse mere?

Der er skrevet to disputatser om Louis Hjelmslev og hans arbejder:

 • Frans Gregersen: Sociolingvistikkens (u)mulighed I-II. København: Tiderne Skifter 1991.
 • Michael Rasmussen: Hjelmslevs sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk, videnskabsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Odense: Odense Universitetsforlag 1992.

Lektor Henrik Jørgensen fra Aarhus Universitet har også i sin disputats et stort afsnit om Louis Hjelmslevs skoledannelse. Se kapitel 2 i:

 • Henrik Jørgensen: Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina. Mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. Aarhus: Aarhus University Press 2000.

Se også Lingvistkredsens monografiserie, hvor du kan læse og downloade digitaliserede versioner af udvalgte bind: Travaux du Cercle Linguisitique de Copenhague.

Lorenzo Cigana har i løbet af projektperioden skrevet:

 • Cigana (2022), Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche, Roma, Carrocci (with English summary) (pdf).
 • Cigana (ed.) (2022), Louis Hjelmslev, Essais et communications sur le langage, Genève-Lausanne: sdvig.press.
 • Cigana, D. Gambarara, E. Fadda (in press), “Saussure and European Structuralism” (entry “Copenhagen school”), in Vaugh, L. W., Joseph, J. & Monville-Burston, M. (eds.), The Cambridge History of Linguistic, Cambridge University Press.
 • Cigana & F. Gregersen (eds.) (2022), Structuralism as one – structuralism as many. Studies in Structuralisms, Copenhagen, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
 • Cigana (forthcoming), “Hjelmslev on the correlational structure of language: The place within the system”, in J. McElvenny (ed.), The Limits of Structuralism. Oxford University Press, 7 (Introduction to the English translation of L. Hjelmslev 1933, General structure of linguistic correlations)
 • Cigana & S. Polis (forthcoming), “Hjelmslev, a forerunner of the semantic maps method in linguistic typology?”, in C. Hamans (ed.), The History of Linguistics and its Significance. Vernon Press.
 • Cigana (2020), “Some Aspects of Dependency in Otto Jespersen’s Structural Syntax”, in A. Imrényi & N. Mazziotta (Eds.), The origins of Dependency Syntax. A historical survey from Panini to Tesnière, John Benjamins: 215-251.
 • Cigana (2017), “En deçà du signe. La notion de ‘symbole’ et son défi à une sémiotique glossématique”, Janus. Quaderni del Circolo glossematico, 15: 37-62.
 • Cigana & V. Bank Jensen (2017), “Glossématique ‘par correspondance’: Hjelmslev et ses interlocuteurs (Martinet et Bazell)”, in V. Chepiga & E. Sofia (eds.), La correspondance entre linguistes. Un espace de travail, Louvain La Neuve, Academia: 85-129.