19. december 2022

Tre nye publikationer

I forbindelse med det af Carlsberg-fondet finansierede projekt Infrastrukturalisme er der følgende nye publikationer at gøre opmærksom på. De vil alle tre være interessante for forskere, der ønsker at få overblik over den danske sprogvidenskabelige strukturalisme.

Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche

Lorenzo Cigana, Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche (Carocci, 2022), er skrevet på italiensk (det er Ciganas tesis) men der er et udførligt engelsk resume. Bogen gennemgår Louis Hjelmslevs teori om participation, hvilket delvis svarer til det man nu kender som markedness-teori og som tilskrives Pragerfonologien, men her sættes det ind i sin rette ramme som afgørende for analysen af de enkelte elementer i en kategori og deres forhold til hinanden. Det omfattende terminologiske og definitionsapparatur bliver gennemgået i dets udvikling i tre faser takket være en indtrængende analyse af både publiceret og upubliceret materiale fra Hjelmslevs arkiv på Det Kongelige Bibliotek, papirer der nu er tilgængelige for forskere på infrastrukturen glossematics.dk.

Essais et communications sur le langage

Louis Hjelmslev, Essais et communications sur le langage (sdvig.press, 2022) udgivet af Lorenzo Cigana er en kritisk antologi af Hjelmslev-tekster som indtil nu har været enten umulige eller svære at få fat i. Bogen er på fransk. Den er tænkt som et supplement til de to bind af Essais Linguistiques som blev udgivet af Lingvistkredsen og som nu også er tilgængelige på infrastrukturen glossematics.dk.


Structuralism as one – structuralism as many

Endelig er Lorenzo Cigana & Frans Gregersen (eds), Structuralism as one – structuralism as many. Studies in structuralisms (Det Kongelige Danske Videnskabelige Selskab, 2023) en engelsksproget antologi med bidrag fra en række danske og internationale forskere. Bogen er et forsøg på at kontekstualisere den danske strukturalisme så den bliver set i sammenhæng med strukturalismen i andre discipliner som filosofi og antropologi og i dialog med andre tilgange som fænomenologien foruden altså som en central sprogvidenskabelig indsats. Oprindelig var projektet tænkt som en konference men det blev i stedet til en omfattende artikelsamling som skal bidrage til at revitalisere de strukturalistiske indsigter.

Emner