Moderne skandinaviske litteratur- og kulturstudier (MosKa)

MoSka er et åbent forum for forskere, som beskæftiger sig med moderne skandinavisk litteratur og kultur.

Gruppen tæller både forskere fra NorS og forskere ansat ved andre institutter ved fakultetet.

Fælles for forskerne i gruppen er at vi beskæftiger os med litterære tekster og andre kulturprodukter i en samfundshistorisk kontekst og ofte med fokus på temaer og traditioner, som har været med til at forme og definere de ”moderne” nordiske samfund og nordisk identitet i det 20. og det 21. århundrede.

Dette kan fx være emner som den nordiske velfærdsstat, feminisme og ligestilling, men det kan også involvere spørgsmål om nationale identiteter og affektive fællesskaber, migration og det postkoloniale.

Som eksempel er en del af gruppens medlemmer engageret i rigsfællesskabets litteraturhistorie og den kulturelle erindring om Danmarks fortid som kolonimagt med særlig henblik på Grønland og Færøerne. 

En fælles interesse for mange er gruppens forskere er sammenhængen mellem kultur, steder og geografier.

Dette indbefatter fx studier af litterære repræsentationer af nordiske steder, byer og landskaber og disses funktion i forhold til skabelsen af national og regional identitet. Under anvendelse af begreber og metoder fra moderne stedteori og kulturgeografi forsøger vi at etablere et nyt regionalt og rumligt perspektiv på Skandinavien og Norden som region i verden.

En anden fælles interesse er litteraturens sociologi, både i aktuelt og historisk perspektiv.

Dette indbefatter fx studier af tendenser og strukturer på de skandinaviske bogmarkeder og studier af cirkulationen og transmissionen af skandinavisk litteratur i en global sammenhæng.

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bjerring-Hansen, Jens Lektor +4535331905 E-mail
Conroy, Alexander Ph.d.-stipendiat +4535327481 E-mail
Dybdal, Emilie Ph.d.-stipendiat +4535335524 E-mail
Frank, Søren Professor +4535322167 E-mail
Jelsbak, Torben Lektor +4535331224 E-mail
Moberg, Bergur Rønne Lektor +4535328371 E-mail
Rasmussen, Anders Juhl Lektor +4535335416 E-mail
Sandberg, Anna Lena Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328156 E-mail
Skriver, Svend Lektor +4535328345 E-mail
Thisted, Kirsten Lektor +4520311992 E-mail
Wennerscheid, Sophie Lektor +4535334418 E-mail
Ørskov, Frederik Forrai Gæsteforsker +4535335753 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Auken, Sune
  • Barnwell, Jeppe Lindquist
  • Blicher, Henrik 
  • Kondrup, Johnny
  • Quist, Pia
  • Skiveren, Tobias