Moderne skandinaviske litteratur- og kulturstudier (MosKa)

Forskningsprogrammet samler forskere, som arbejder med moderne skandinavisk litteratur og kultur. Fælles for forskerne i gruppen er at de beskæftiger sig med litterære tekster og andre kulturprodukter i en samfundshistorisk kontekst og ofte med fokus på temaer og traditioner, som i særlig grad har været med til at forme og definere de moderne nordiske samfund og nordisk identitet i det 20. og det 21. århundrede.

Dette kan fx være emner som den nordisk velfærdsstat, feminisme og ligestilling, men det kan også involvere spørgsmål om nationale identiteter og affektive fællesskaber, migration og det postkoloniale. Som eksempel er en del af gruppens medlemmer engageret i rigsfællesskabets litteraturhistorie og den kulturelle erindring om Danmarks fortid som kolonimagt med særlig henblik på Grønland og Færøerne.

En fælles interesse for mange er gruppens forskere er betydningen af steder og geografier og disses performative rolle i litteratur og andre kulturelle diskurser. Dette indbefatter fx studier af litterære repræsentationer af steder, byer og landskaber og disses funktion i forhold til konstruktionen af nationale og regionale identiteter. Under anvendelse af begreber og metoder fra moderne stedteori og kulturgeografi forsøger vi at etablere et nyt regionalt og rumligt perspektiv på Skandinavien og Norden som region i verden.

En anden fælles interesse for flere af gruppens medlemmer er litteraturens sociologi, både i aktuelt og historisk perspektiv. Dette indbefatter både studier af tendenser og strukturer på de skandinaviske bogmarkeder og studier af cirkulationen og transmission af skandinavisk litteratur i en global sammenhæng.

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bjerring-Hansen, Jens Lektor +4535331905 E-mail
Conroy, Alexander Ph.d.-stipendiat +4535327481 E-mail
Gellert, Anna Steenberg Lektor +4535328166 E-mail
Jelsbak, Torben Lektor +4535331224 E-mail
Moberg, Bergur Rønne Lektor +4535328371 E-mail
Rosiek, Jan Professor +4535328349 E-mail
Wennerscheid, Sophie Lektor +4535334418 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Auken, Sune
  • Barnwell, Jeppe Lindquist
  • Blicher, Henrik 
  • Kondrup, Johnny
  • Quist, Pia
  • Skriver, Svend