Forskning i Audiologopædi

Forskningen i audiologopædi har sin styrke i den anvendte sprogvidenskab. Den er altså især rettet mod sprogvidenskabelige beskrivelser af sprogvanskeligheder, deres årsager og mulige afhjælpning. Dette fælles fokus giver gode muligheder for både formelt og uformelt samarbejde mellem forskerne. Mange af forskerne med tilknytning til uddannelsen i Audiologopædi deltager derfor også i et bredt samarbejde om forskelle i sproglige færdigheder. Uddannelsen i Audiologopædi indeholder desuden mange flere perspektiver på tale- og sprogvanskeligheder, hentet fra bl.a. psykologi, neurologi og anatomi, sociologi, jura og specialpædagogik.

Uddannelsen i Audiologopædi er forskningsbaseret, idet underviserne bidrager til den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, det være sig læseforskning, logopædisk forskning, audiologisk forskning eller forskning i sproglige kommunikationsvanskeligheder. Forskningen er i høj grad tværvidenskabelig og kombinerer oftest grundforskning og anvendt forskning.

De talesproglige vanskeligheder udgør et stort forsknings- og arbejdsfelt. Ved Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab er der forskning i stemmelidelser, stemmekvalitet og stemmebrug; fx undersøger man talefunktionen og stemmebrugen hos personer med knuder på stemmelæberne. Der er også forskning og undervisning i aspekter af børns tale- og sprogudvikling, fx når de har udtryksvanskeligheder og måske svært ved at bruge de rigtige bøjningsformer af ordene, når de har sproglige forståelsesvanskeligheder, eller når de er født med læbe-ganespalte. På det sidstnævnte område er instituttet med i to store, internationale RCT (Randomized Clinical Trial) studier kaldet henholdsvis Scandcleft og TOPS (Timing Of Palatal Surgery). I samarbejde med Center for Hjerneskade og Glostrup Hospital er der desuden forskning i voksnes sproglige og kommunikative vanskeligheder efter en hjerneskade. Ikke alene vanskelighederne i sig selv er i fokus, forskningen omfatter også vanskelighedernes betydning for samtale i praksis og bl.a. for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Forskningen i læsning og stavning har de seneste 20 år været samlet i Center for Læseforskning. Læsecentrets arbejde giver plads til, at mange studerende kan deltage i forskningsprojekter i løbet af uddannelsen.

Læs mere om forskningen på det Audiologopædiske område

Forskningen er organiseret i bl.a. projekter (se denne side), centre og grupper. Du kan læse mere på deres hjemmesider: