Audiologopædi

Forskningen i audiologopædi har sin styrke i den anvendte sprogvidenskab. Den er altså især rettet mod sprogvidenskabelige beskrivelser af sprogvanskeligheder, deres årsager og mulige afhjælpning. Dette fælles fokus giver gode muligheder for både formelt og uformelt samarbejde mellem forskerne. Forskningen er i høj grad tværvidenskabelig og kombinerer oftest grundforskning og anvendt forskning.

De talesproglige vanskeligheder udgør et stort forsknings- og arbejdsfelt. Der forskes bl.a. i:

  • Stemmelidelser, stemmekvalitet og stemmebrug, fx undersøger man talefunktionen og stemmebrugen hos personer med knuder på stemmelæberne. 
  • Aspekter af børns tale- og sprogudvikling, fx når de har udtryksvanskeligheder og måske svært ved at bruge de rigtige bøjningsformer af ordene, når de har sproglige forståelsesvanskeligheder, eller når de er født med læbe-ganespalte.
  • Voksnes sproglige og kommunikative vanskeligheder efter en hjerneskade. Ikke alene vanskelighederne i sig selv er i fokus, forskningen omfatter også vanskelighedernes betydning for samtale i praksis og bl.a. for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Center for Læseforskning

Forskningen i læsning og stavning har de seneste 20 år været samlet i Center for Læseforskning. Forskerne her beskæftiger sig både med læsevanskeligheder og med den almindelige læseudvikling og undersøger alle aspekter af læsning.

Bogstaver og lyd i dansk

Find ud af, hvilke udtaler kan de enkelte bogstaver have, og hvilke stavemåder de enkelte sproglyde kan have.

Undersøg forholdet mellem bogstaver og lyd i dansk.