Forskning i Sprogpsykologi

I et grundforskningsmæssigt perspektiv belyser de sprogpsykologiske studier sproget og psykens uløselige sammenknytning og denne sammenknytnings betydning for mulighederne for at opnå fælles forståelse mellem mennesker. I et anvendt perspektiv er det målet med studierne, at de kan hjælpe med at skabe bedre kommunikation i sammenhænge, hvor fælles forståelse er af afgørende karakter.

Læge-patient kommunikation

Et af de centrale spor i forskningen er læge-patient kommunikation. De tilknyttede forskere har igennem længere tid været beskæftiget med på forskellige måder og ud fra forskellige perspektiver at belyse, hvordan læger i almen praksis, i psykiatrien eller i hospitalsvæsenet og patienter kommunikerer med hinanden.

Forskningen koncentrerer sig i særlig høj grad om, hvilke udfordringer parterne oplever i forhold til at skabe fælles forståelse. Sådanne udfordringer kan bl.a. være betinget af sproglige, psykologiske, teknologiske, kontekstuelle eller kulturelle faktorer.

Centre og projekter

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Fosgerau, Christina FogtmannLektor +45 353-28642E-mail
Hermann, JesperLektor emeritus +45 353-35941E-mail
Madsen, Lian MalaiLektor +45 353-28319E-mail
Nielsen, Søren BeckLektor +45 353-35950E-mail
Thøgersen, JacobLektor +45 353-35749E-mail