Forskning i Sprogpsykologi

I et grundforskningsmæssigt perspektiv belyser de sprogpsykologiske studier sproget og psykens uløselige sammenknytning og denne sammenknytnings betydning for mulighederne for at opnå fælles forståelse mellem mennesker. I et anvendt perspektiv er det målet med studierne, at de kan hjælpe med at skabe bedre kommunikation i sammenhænge, hvor fælles forståelse er af afgørende karakter.

Læge-patient kommunikation

Et af de centrale spor i forskningen er læge-patient kommunikation. De tilknyttede forskere har igennem længere tid været beskæftiget med på forskellige måder og ud fra forskellige perspektiver at belyse, hvordan læger i almen praksis, i psykiatrien eller i hospitalsvæsenet og patienter kommunikerer med hinanden.

Forskningen koncentrerer sig i særlig høj grad om, hvilke udfordringer parterne oplever i forhold til at skabe fælles forståelse. Sådanne udfordringer kan bl.a. være betinget af sproglige, psykologiske, teknologiske, kontekstuelle eller kulturelle faktorer.

Hvordan forstår vi, hvad vi siger til hinanden?

Samtale mellem sprogpsykologerne Jacob Thøgersen og Christina Fogtmann Fosgerau om, hvad forståelse er for noget, og hvorfor det er vigtigt at undersøge, hvad der sker i situationer, hvor mennesker forsøger at opnå en fælles forståelse.
Se video.