Organisationskommunikation

Forskningsgruppen Organisationskommunikations erkendelsesinteresse er professionelles strategiske interaktion i deres organisatoriske praksis; i organisatoriske rutiner såvel som i udviklingsforløb.

Udgangspunktet er, at organisationer, lederskab, strategi, identiteter, relationer, viden og magt samskabes i komplekse, situerede og rutiniserede professionelle praksisser, hvor en række aktører konstant skaber og forhandler retning og mening (Cooren et al. 2015; Nielsen et al. 2016) blandt organisationers ledere, medarbejdere og eksterne interessenter.

Forskningsgruppens arbejde omfatter forskning i professionelles strategiske interaktion i deres organisatoriske rutiner såvel som i udviklingsforløb med særligt henblik på samskabelsen af tillid i sociale relationer, målorienterede institutionel interaktion, professionelles videomedierede møder, samt udforskning af facilitering af strategisk interaktion.

 

 • Tillid i relationer
 • Professionelles interaktion
 • Videomedierede møder
 • Facilitering af strategisk interaktion 

Gruppen anvender en bred palet af især kvalitative dataindsamlingsmetoder: observationsmetoder (videoetnografi, deltagerobservation, shadowing, fotoetnografi), spørgemetoder (semi-strukturerede interview og contextual inquiry), eksperimentelle metoder (tænke højt-protokoller, enkle lab tests og video assisted recall), dokumenthøst og desk research, samt surveys. Forskningen i programmet er dels grundforskning og dels anvendt forskning (Antaki 2011).

Fokus er konstant på impact og inddragelse af relevante interessenter i co-creation-processer mhp. at skabe viden sammen og lede frem mod innovative løsninger på praktiske problemer (Due, 2014; Gravengaard, 2017; Nielsen, 2014, 2015, 2021).

Dette befrugter arbejdet, som Organisationskommunikation har med at udvikle og drive undervisningen på 12 kommunikationskurser på NorS, foruden vejledningen af bachelorprojekter og specialer.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Nielsen, Ann Merrit Rikke Adjunkt +4535337181 E-mail
Nielsen, Mie Femø Professor +4535328356 E-mail
Toft, Thomas Ekstern lektor +4535332613 E-mail

Tilknyttede forskere 

 • Christensen, Tanya Karoli 
 • Kongsted, Charlotte
 • Lindell, Johanna Falby 
 • Moberg, Bergur Rønne
 • Morris, David
 • Olsen, Marta Karolina 
 • Stæhr, Andreas Candefors
 • Thielke, Kathrine Emme 

Eksterne forskere 

 • Jørgensen, Sabine Ellung, UC-SYD 
 • Wåhlin-Jacobsen, Christian Dyrlund, CBS 
 • Ørom, Signe, Connecting Cultures 

Forskningsgruppeleder