Aktuelle kulturstudier (AKS)

Den interdisciplinære forskningsgruppe AKS udspringer fra cultural studies-traditionen, men fokuserer på aktuelle og nye, humanistiske kulturteorier og -analyser. Gruppen begynder i aktuelle kulturelle og sociale spørgsmål og undersøger, hvordan den aktuelle og kritiske kulturanalyse kan hjælpe os med at forstå vores kulturhistorie, sociale samtid og fremtid.

Fra et fundament i kønsstudier og feministisk videnskabsteori søger AKS at forstå kulturhistorien uden om teleologiske forklaringer og entydige historiske narrativer. I stedet forpligter vi os ambitiøst på at udforske samtidens kulturelle forandringer og udfordringer i mere komplekse, flertydige og uafsluttede linjer. Dette gør vi med humanistiske metoder og teorier på tværs af kunst, medier, hverdags- og popkultur, sprog, affekt, levede liv, diskurs og meget mere.

AKS er opstået midt i verdensomspændende kulturelle og sociale forandringer og uroligheder. Vi ønsker vores studier skal tag udgangspunkt i samtidens presserende spørgsmål og dermed involvere sig etisk i den verden, studierne udspringer af. Vi er derfor optagede af at skabe nye og mere inkluderende rammer for at forstå institutioner, fællesskaber, kroppe, identiteter, repræsentationer, kulturer, kunst, kollektiver og økosystemer.

 

Køn, intimitet og krop

AKS undersøger køn, intimitet og krop som felter for og i kulturel forandring: Hvordan indlejres krav om fleksibilitet og optimering i selvet, mens teknologier, proteser og transitioner udvider og transformerer vores kroppe? Hvordan former humanvidenskaber og medicin vores kropslige væren og hvordan sparker kroppene ’tilbage’ på en måde, der forandrer samme kategorier og teknologier.

Racialisering, medborgerskab, postkolonialisme og (post)nationale fællesskaber

I en tid, hvor nye og gamle, lokale og globale sociale bevægelser transformerer historiske undertrykkelsesstrukturer (f.eks. racisme og kolonialisme), forpligter AKS sig på at forstå, de måder, hvorpå etnicitet, race, nationalitet og medborgerskab historisk er blevet etableret, og hvordan de har virkninger i samtiden.

Sundhed, pandemier og virale sygdomme

Nye virale pandemier gør det aktuelt at forstå virale og epidemiske sygdommes kulturelle historier, betydningssystemer og effekter. Gennem kulturanalyser søger AKS at forstå, hvordan virale sygdomme bliver affektivt, diskursivt og materielt indlejret i historiske, klassemæssige og koloniale strukturer såvel som intimt forbundet til sociale forskelsmarkører.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bechsgaard, Katrine Kehlet Postdoc +4535331304 E-mail
Bissenbakker, Mons Lektor +4535335923 E-mail
Eriksen, Camilla Bruun Lektor +4535325350 E-mail
Juul, Anton Ph.d.-stipendiat +4535334581 E-mail
Larsen, Bolette Frydendahl Postdoc +4535320290 E-mail
Nebeling Petersen, Michael Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535327467 E-mail

Tilknyttede forskere

 • Femø, Mie
 • Friborg, Nico Miskow 
 • Jelsbak, Torben
 • Karrebæk, Marta
 • Kirilova, Martha
 • Larsen, Anne
 • Madsen, Lian Malai 
 • Maegaard, Marie 
 • Monka, Malene 
 • Mortensen, Kristine Køhler 
 • Petersen, Line Nybro
 • Pharao, Nicolai
 • Quist, Pia 
 • Steentofte, Christian 
 • Thøgersen, Jacob 
 • Vilhjalmsson, Thorstein