Tekstvidenskab

Forskergruppen Tekstvidenskab omfatter forskere, der alle interesserer sig for tekstmedier. Tekstvidenskab er en samlebetegnelse for flere, indbyrdes beslægtede discipliner, især editionsfilologi, artefaktfilologi, digital tekstteori samt bog- og mediehistorie.

Al sprogforskning og litteraturforskning arbejder med tekster, men ofte blot som anonyme bærere af bestemte informationer. I Tekstvidenskab går vi til kilderne og vender blikket direkte mod teksterne som kulturelle fænomener og studerer tilblivelse, kontekst (historisk og socio-kulturelt), fysisk materiale, transmissionshistorie, transponering fra en type tekstbærer til en anden (fx fra håndskrift til bogtryk, fra bogtryk til digital form), tilgængeliggørelse, arkivering og bevaring.

Forskergruppens medlemmer har både en praktisk og teoretisk tilgang til tekster. Tekster udforskes som krydsningspunkter mellem tilblivelses- og virkningshistorie, mellem produktion og reception – ofte som resultat af flere forskellige intentioner og interesser. Tilgangen indebærer desuden en særlig interesse for de betydningsbidrag, som det tekstbærende artefakts fysiske egenskaber tilfører fortolkningen og brugen af en konkret tekst –bl.a. materiale (som pergament, papir, kalket væg, metal etc.), skrift, typografi, format, omslag og billeder eller den digitale udgaves design.

Forskergruppen inddrager også det bredere literacy-felt, der bl.a. omfatter undersøgelsen af forholdet mellem skrift og tale, tænkning og erindring og de spørgsmål af sprog- og bevidsthedsfilosofisk karakter, der knytter sig til feltet.

 

Tekster i deres historiske kontekst

Gruppens genstandsområde er tekster i deres historiske kontekst, og et vigtigt tema er derfor spørgsmålet om tekster som elementer i kulturel arv, som kulturspecifikke skriftbårne organiseringsmønstre og deres socio-kulturelle kontekstualisering.

Aktualisering og tilgængeliggørelse af kulturel arv

Til genstandsområdet hører også spørgsmålet om aktualisering og tilgængeliggørelse af denne kulturarv (primært i form af videnskabelige udgaver). Gruppen er desuden optaget af rekontekstualisering, udforskning, formidling og udvikling af nye undersøgelsesmetoder, såvel digitale som materialevidenskabelige (fx sproglige og litterære korpusundersøgelser og metoder til analyse af blæk, papir og pergament).

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Barnwell, Jeppe Lindquist Ph.d.-stipendiat +4535321266 E-mail
Blicher, Henrik Lektor +4535328315 E-mail
Driscoll, Matthew James Professor +4535328471 E-mail
Duncker, Dorthe Professor +4535328374 E-mail
Gnasso, Alessandro Videnskabelig assistent +4535334076 E-mail
Hansen, Anne Mette Lektor +4535328713 E-mail
Hernández Vera, René Postdoc +4535329709 E-mail
Hilfling, Josefine Erhvervs-ph.d. +4535328941 E-mail
Kondrup, Johnny Professor +4535328363 E-mail
Malaspina, Matilde Postdoc +4535321519 E-mail
Perregaard, Bettina Lektor +4535328373 E-mail
Vacalebre, Natale Postdoc +4535328667 E-mail

Tilknyttede forskere

 • Battista, Simonetta 
 • Conroy, Alexander 
 • Helgadottir, Thorbjörg  
 • Lindholm, Johnny 
 • Nielsen, Michael Lerche 
 • Olsen, Mogens 
 • Zabaleta, Manex Aguirrezabal 

Eksterne forskere

 • Berg, Nils Holger Németh, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet
 • Gottlieb, Katja, Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet
 • Grum-Schwensen, Ane, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet 
 • Kapitan, Katarzyna Anna, University of Oxford
 • Rasmussen,  Krista Stinne Greve , Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet

Forskningsgruppeleder