Henrik Blicher

Henrik Blicher

Lektor

Primære forskningsområder

Min ph.d. for mange år siden drejede sig om et lyrisk forfatterskab fra romantikken, der forbavsende nok ikke havde været udgivet samlet siden midten af 1800-tallet. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab var rigtig glad for den idé, så projektet blev født med et tilsagn om udgivelse. Det blev til Adolph Wilhelm Schack von Staffeldts Samlede digte, bd. 1-3, 2001. Afhandlingen bestod af en kritisk udgave foruden en række selvstændige artikler om et forfatterskab, der fik ny aktualitet i kraft af sin romantiske radikalitet, men nok også i kraft af den verserende dekonstruktion. I en årrække var jeg med til at lave en ny udgave af Søren Kierkegaard Skrifter. Var jeg dermed blevet heltidsfilolog? Ikke helt, men interessen for editionsfilologi i stort og småt har jeg bevaret gennem årene og opsøger gerne emner i strømførende lag mellem tekst og tolkning. Mens jeg var studieleder med ganske andre forpligtelser påbegyndte jeg arbejdet med en udgave af Jens Baggesens romanagtige rejsebeskrivelse fra de bevægede år omkring den første franske revolution. Ingen havde siden førsteudgaven fra 1792-93 ment, at det var nødvendigt med en komplet udgave af det værk, som Henning Fenger siden har kaldt "det 18de århundredes originaleste danske prosaværk, utvivlsomt den bog Kierkegaard stilistisk har lært mest af”. Den slags tager tid, men i 2016 forelå der en komplet og generøst kommenteret udgave af værket i to bind. Helt overordnet interesserer jeg mig for litteraturhistorie og flere former for litterær kontekstualisering, sjældent decideret sociologisk, mere boghistorisk. Tættere på værket kommer det ofte til at dreje sig om stil, komposition og retorik. Mine forskningsinteresser befinder sig typisk mellem 1600 og 1900. I sin tid debuterede jeg med en transmissionshistorie om en spansk folkebog om erotisk bedrag, der får en vis status i dansk litterær barok. Samtidig skrev jeg om et stykke svensk metafiktion med inspiration fra kabbala. For tiden drejer det sig mest om 1700-tallets oplysning, lærdom og følsomhed.            


Aktuel forskning

 • Jens Baggesens forfatterskab i forlængelse af udgaven af hans Labyrinten (DSL og Gyldendal, 2 bind, 2016) 
 • Labyrintens fortsættelse, se link s. 97 (udgivelsesprojekt)
 • “A long chain of performed benefit. Metafiction, sense and sensibility in 18th century Danish prose” (artikel in progress)
 • Tyske forbindelser i 1700-tallets danske litteratur. Carl Friedrich Cramer
 • Spectatorlitteratur 
 • Udgave af Johan Herman Wessels forfatterskab; hans Kierlighed uden Strømper er udkommet digitalt oppe i Norge
 • Fagligt tilsyn med udgaver af Ludvig Holberg, H.C. Ørsted, Karen Blixen – og senest N.F.S. Grundtvig (”Ravnegalder”) og romantiske rejsebøger af Christian Molbech
 • Fagfællebedømmelse her og der
 • I redaktionen af Danske Studier siden 2006
 • ”Carcel de Amor på dansk - en transmissionshistorie”, Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, udg. af Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck, Eva Skafte Jensen, 2021 (afsluttet artikel)
 • ”Adam Oehlenschläger”, Dansk sproghistorie, udg. af Ebba Hjorth m.fl., bd. 6, 2022 (afsluttet artikel)   


Undervisning og vejledningsområder

Gennem mange år har jeg undervist i Litteraturhistorie og Moderne litteratur, der er discipliner på BA i dansk; hele forløbet over to semestre bringer den studerende (og mig) fra middelalder til nutid.  

 • Dansk og nordisk litteratur primært 1500-1900
 • Stilhistorie
 • Litteraturhistoriografi
 • Retorik
 • Boghistorie og filologi
 • Affekt og følsomhed
 • Dit BA-projekt eller speciale!

ID: 8747