Skrift og tekst i tid og rum

Projektets mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med omtrent 470 diplomer fra perioden 1253–1551.

Diplomerne befinder sig i dag i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling og er offentlige dokumenter fra middelalderen med juridisk indhold. De har den egenskab at de er tids- og stedfæstede, og de er overleverede i deres originale form, hvad der gør dem til faste referencer for skrift- og teksthistoriske undersøgelser. De er hovedsagelig skrevet på dansk og latin og udgør et unikt, samlingshistorisk afgrænset korpus med et ganske varieret indhold.

Et helt nyt grundlag for forskning i middelaldertekster

Projektet skulle gerne føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver. Der vil desuden blive udviklet et open source system til at undersøge, udgive og formidle håndskrevne tekster i digitalt og trykt format.

Studiet af diplomernes indhold vil endvidere give et enestående indblik i et middelalderligt nonneklosters forhold, og sidst, men ikke mindst, vil de skrifthistoriske undersøgelser føre til en langt bedre forståelse af skriftens udvikling i Danmark.

Projektteam

Navn Titel Telefon E-mail
Fazlic, Natasha Konservator +4535335726 E-mail
Hansen, Anne Mette Lektor +4535328713 E-mail
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Lektor +4535328722 E-mail
Jongejan, Bart Softwareudvikler +4535329075 E-mail
Kjeldsen, Alex Speed Lektor +4553600121 E-mail
Paggio, Patrizia Lektor +4535329072 E-mail
Reitz, Suzanne Fotograf +4535328481 E-mail
Vrieland, Seán Lektor +4535337566 E-mail

Støttet af

Velux Fonden Skrift og tekst i tid og rum er finansieret af Velux Fonden med en bevilling på kr. 5.882.097. Læs projektansøgningen.

Projektet ledes af lektor Anne Mette Hansen og adjunkt Alex Speed Kjeldsen.