Alex Speed Kjeldsen

Alex Speed Kjeldsen

Tenure track adjunkt

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning 27, Bygning: 027-2-42

    Telefon: +45 53 60 01 21Mobil: +45 53 60 01 21

Primære forskningsområder

Ældre islandsk skrift- og sproghistorie, bornholmsk, digital editionsfilologi, digital humaniora

Interesseområder

Anvendelse af sprogteknologiske værktøjer på ikke-standardiserede kilder, navnlig middelalderkilder og dialekttekster

Aktuel forskning

I min forskning fokuserer jeg primært på forskellige aspekter af (ældre) nordisk sprog- og skrifthistorie, bornholmsk dialekt og (digital) editionsfilologi.

Skrift og tekst i tid og rum

Sammen med Anne Mette Hansen er jeg projektleder for det Velux-finansierede projekt Skrift og tekst i tid og rum hvis mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med omkring 470 diplomer fra perioden 1253–1551. Projektet skulle gerne føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver.

Bornholmsk Ordbog

Jeg arbejder endvidere på en stor bornholmsk metaordbog, der forener en lang række leksiskalske ressourcer (størstedelen af materialet har ikke tidligere været udgivet), og hvorfra man kan søge samlet i alle glossarerne fra et søgefelt på bornholmskordbog.ku.dk (vær opmærksom på at siden ændres dagligt frem til udgangen af marts 2021, hvad såvel funktionalitet som data angår). Projektet skulle gerne føre til en egentlig genoptagelse af det store bornholmske ordbogsprojekt, der reelt har ligget i dvale siden 1940’erne. Læs mere om projektet her eller se et foredrag om det her.

Andre projekter

Desuden arbejder jeg på:

  • En digital udgave af det store islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (det rådne eller møre håndskrift), GKS 1009 fol. Udgaven vil udkomme i den nye serie Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (forventet ultimo 2021).
  • Undersøgelser af skrift og sprog på basis af et korpus af islandske diplomer (offentlige) breve fra ca. 1300 til 1450 samt tilvejebringelse af en digital udgave af det pågældende materiale. En foreløbig version af udgaven er tilgængelig herfra. Denne version rummer kun en mindre del af det egentlige korpus (omtrent 10%).

ID: 40091366