Johnny Kondrup

Johnny Kondrup

Professor

Min igangværende forskning løber i to spor:
Det ene er tekstbegrebet. I forlængelse af min tidligere forskning inden for editionsfilologi er jeg blevet tiltagende interesseret i de mest grundlæggende spørgsmål, ikke blot for denne disciplin, men også for litteraturvidenskaben og mange andre humanvidenskaber: Hvad er en tekst? Hvad gør en tekst (eller en klynge af tekster) til et værk? Drevet af et teoretisk behov for at forstå ontologien bag begreberne 'tekst' og 'værk', som vi alle benytter, men sjældent definerer, udforsker jeg forskellige anvendelser af dem inden for litteraturteori og editionsfilologi, og prøver at vurdere dem efter fortjeneste.

Det andet spor er dansk guldalder, forstået som perioden ca. 1800-1870. Denne periode var tidligere genstand for store diskussioner, fx om dens grundlæggende livsanskuelse: Var den monistisk, optimistisk dualistisk eller dualistisk uden formildende omstændigheder? Var der tale om en ængstelig biedermeierkultur, som lukkede sig mod verden, eller var man tværtimod optaget af af udforske sindets afgrunde og et tomt univers? Jeg forsøger at samle op på disse diskussioner og prøver at finde nogle mønstre i den mangfoldighed, som kendetegner periodens litteratur.  

Primære forskningsområder

  • Dansk litteratur fra ca. 1800 til 1960.
  • Biografien som genre og biografisk metode. Selvbiografier og erindringer.
  • Editionsfilologi (videnskabelig udgivelse af klassiske tekster: tekstkritik, varianter, kommentering, digitale udgaver m.v.).
  • Editionshistorie.
  • Søren Kierkegaards forfatterskab, som jeg er medudgiver af, se: http://sks.dk/forside/skr.asp
  • N.F.S. Grundtvigs forfatterskab, som jeg er medudgiver af, se: http://www.grundtvigsværker.dk

Undervisnings- og vejledningsområder

• Dansk og nordisk litteraturhistorie
• Editionsfilologi og editionshistorie
• Tematisk læsning af udvalgte forfatterskaber og værker

Her er et udvalg af specialer, som jeg har vejledt gennem årene:

""Kristendom og panteisme i Adam Oehlenschlägers liv og forfatterskab 1779-1808."

"Pseudonymiteten i In vino veritas. Den indirekte meddelelse hos Kierkegaard og Platon."

"Fantasten efter Phantasterne. Om H.E. Schacks psykologiske fantastdefinition og dens virkningshistorie."

"Lysbringeren og mørkemændene. Georg Brandes' danske og tyske romantik-kritik og dens virkningshistorie."

"Så syng da, Danmark, lad hjertet tale. En nærlæsende og sammenlignende analyse af otte fædrelandssange, skrevet i perioden 1900-1925, med henblik på at udrede sammenhænge mellem sangenes fortolkninger af fædrelandet og deres levetid i Højskolesangbogen frem til i dag."

"Den gådefulde, glædefulde Kærne. Thøger Larsens lyrik læst i lyset af K.E. Løgstrups metafysik på moderne betingelser."

"Naturen og bevidstheden. Dybdestrukturer i Karen Blixens Vintereventyr."

"Mystiske rejser i mystisk litteratur."

"Mellem fiktion og virkelighed. En undersøgelse af den historiske romans spændingsfelt med særligt henblik på Kongens Fald og Lykkelige Kristoffer."

"Varianternes verden. En tilblivelseshistorisk og editionshistorisk undersøgelse af Herman Bangs novellesamling Excentriske Noveller, 1885."

Fra radioroman til bestseller. En tekstsociologisk analyse af Martin A. Hansens roman Løgneren, 1950."

"En undersøgelse af Ole Sarvigs forståelse af sin digtkreds som et værk på baggrund af fortolkning og editionsfilologisk analyse af kredsens bøger: Grønne digte (1943), Jeghuset (1944), Mangfoldighed (1945), Legende (1946), Menneske (1948) og epilogen Min kærlighed (1952)."

"Transponeringsprocesser i lyriske værker fra førsteudgave til samlede digte og tekstkritiske udgaver."

"Modernisering af ældre dansk litteratur - i et klassikerperspektiv."

 

Jeg har udarbejdet et 'vejlederbrev', der beskriver rammer og betingelser for specialevejledningen. Interesserede kan få det tilsendt pr. mail.

ID: 7821