Josefine Hilfling

Josefine Hilfling

Ph.d.-stipendiat

Jeg interesserer mig for omarbejdelser. Omarbejdelser er interessante, fordi man ved at studere dem kan få indsigt i tilblivelsen af et værk og i forfatterens arbejdsmåde. Disse indsigter kan fortælle om strømninger i forfatteren og i dennes samtid; men de kan også skabe sammenstød med hidtidige fortolkninger og på den måde kaste nyt lys over et ellers velkendt forfatterskab.

Det er særegent for Henrik Pontoppidan (1857-1943), at han omarbejdede sine tekster, og derfor er det også hans arbejdsmåde, der er omdrejningspunktet for mit ph.d.-projekt (2023-26).

Mit ph.d.-projekt, der bærer arbejdstitlen Henrik Pontoppidans arbejdsmåde, er en del af et større udgivelsesprojekt på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, kaldet Henrik Pontoppidans store romaner. Projektet ledes af Johnny Kondrup og er finansieret af Carlsbergfondet. 

Læs mere om udgivelsesprojektet Henrik Pontoppidans store romaner her

Primære forskningsområder

  • Henrik Pontoppidans forfatterskab
  • Editionsfilologi
  • Genetisk kritik
  • Dansk litteratur fra ca. 1800-1940

ID: 367306977