Anne Mette Hansen

Anne Mette Hansen

Lektor

Primære forskningsområder

Brugslitteratur fra middelalder og renæssance, især bønnebøger og didaktiske/encyklopædiske tekster. Materialfilologi. Editionsfilologi.

Aktuel forskning

  • Skrift og tekst i tid og rum: Digital filologi og skriftstudier af diplomer i brevarkivet fra Sankt Clara Kloster i Roskilde
  • Digital udgivelse af danske bønnebøger fra 1500-tallet: Marine Jespersdatters bønnebog. Gudelige Bønner. Marine Lauridsdatters bønnebog
  • Forberedelse af en digital udgave af den senmiddelalderlige islandske version af den europæiske encyklopædiske lærebog Lucidarius
  • Materialfilologiske undersøgelser af brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger fra Birgittinerklostret i Maribo og blandingshåndskrifter med almanaktekster (lægeråd, husråd, kalendarier m.m.)

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i Kurset Danish Runes and Manuscripts from the Viking and Medieval Ages. Jeg har tidligere undervist i Sprog i tid på Dansk BA samt i Oldislandsk og De nordiske sprog i middelalderen (BA-tilvalg) og i sproglige og filologiske emner på Dansk BA og KA. Siden 2004 har jeg desuden undervist på den årlige sommerskole i håndskriftstudier, Summer School in Scandinavian Manuscript Studies.

Jeg vejleder gerne i emner inden for ældre dansk og nordisk sprog og litteratur, håndskriftstudier og filologi.

Interesseområder

  • Artefaktfilologi/materialfilologi og håndskriftstudier
  • Editionsfilologi, herunder digital udgivelse og tekstmærkning
  • Boghistorie, især bøger med brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger, lægebøger, almanakker, didaktiske og encyklopædiske tekster
  • Diplomatik
  • Formidling og digitalisering af tekstbærende kulturarv

ID: 9692233