Bæredygtighed og kultur

Bæredygtighedsspørgsmål griber dybt ind menneskelige sammenhænge og er udløst af menneskelige handlinger på mikro- og – især – på makroniveau. Derfor er der over de seneste årtier etableret en omfattende international forskning, som behandler bæredygtighedsudfordringer fra et humanistisk og samfundsfagligt perspektiv.

Forskerguppen for Bæredygtighed og kultur er et tværfagligt samarbejdsforum, der lader forskellige fags tilgang til bæredygtighedsspørgsmål oplyse og inspirere hinanden. Formålet er at udvikle en mangfoldig forståelsesramme for humanvidenskabelig bæredygtighedsforskning.

Forskergruppens faglige formål er altså at udfolde en interdisciplinært forståelse, hvor medlemmerne mangfoldige videnskabelige kompetencer fastholdes og udvikles i samspil med hinanden. Forskergruppen stræber imod en faglighed, som forener grundforskning om sproglige, mediemæssige og æstetiske udfordringer i bæredygtighedsdebatten med indsatser, der retter sig imod konkrete problemstillinger og løsningsforslag til at realisere den grønne omstilling. Gruppen søger at indgå i samarbejde med eksterne partnere både i forskningsverdenen og i det omkringliggende samfund.

Forskergruppen sigter imod at inddrage NorS’ studerende i forskningsbaserede indsatser, som forener de studerendes læring med samfundsengagement.

 

Forskergruppen omfatter forskere fra fagene dansk litteratur, sprogpsykologi, navneforskning og kommunikation. Gruppen forener disse fagligheder i en tværvidenskabelig tilgang til spørgsmålet om bæredygtighed og kultur. Gruppen fokuserer på at etablere samspil imellem grundforskning og anvendt forskning på sit område.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Due, Brian Lystgaard Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535335929 E-mail
Nielsen, Søren Beck Lektor +4535335950 E-mail
Skiveren, Tobias Lektor +4529729828 E-mail
Skriver, Svend Lektor +4535328345 E-mail
Wennerscheid, Sophie Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535334418 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Bissenbakker, Mons
  • Eggert, Birgit
  • Haastrup, Helle Kannik
  • Moberg, Bergur Rønne
  • Navaratta, Constanza
  • Rosiek, Jan

Forskningsgruppeleder