Økoliteracy i danskfaget: Mod en grøn litteraturhistorie

Dette projekt bygger på den idé, at danskfaget tilbyder en oplagt mulighed for at fremme mere bæredygtig adfærd. Målet er at udvikle en grøn litteraturhistorie og litteraturdidaktiske principper for dens implementering i gymnasieskolen.

For at gennemføre den grønne omstilling har vi brug for ny teknologi. Men vi har også brug for ny adfærd. Som kultur står vi over for en markant omlægning af vores rejse-, spise- og generelle forbrugsvaner, hvis vi skal holde den globale opvarmning fra at løbe løbsk. Dette projekt bygger på den idé, at danskfaget tilbyder en oplagt mulighed for at kvalificere befolkningens evne til at identificere og reflektere over sådanne vaner.

Som et af uddannelsessystemets største fag, er danskfaget det sted, de fleste af os lærer om vores kulturs historie og dermed også om de overleverede normer og idéer, der præger vores vaner i dag. På den baggrund undersøger projektet, i hvilken udstrækning danskfaget ville kunne øge studerendes bevidsthed om deres vaners indvirkning på miljø og klima, hvis litteraturhistorieundervisningen skete ud fra såkaldt ”økokritiske” principper. For at gøre det udvikler projektet en grøn litteraturhistorie, nye litteraturdidaktiske principper og køreklart undervisningsmateriale rettet mod gymnasieskolen.

 

Delprojekt 1: Greening the Canon

Delprojekt 1 udforsker, hvilke miljømæssigt problematiske normer og idéer, vi har arvet fra tiden omkring romantikken, det moderne gennembrud og tressermodernismen. Det gør projektet ved at kombinere en række forskellige økokritiske perspektiver – fra nymaterialisme til økomarxisme – som sammen giver en ny forståelse af indflydelsesrige litteraturkritiske tekster og centrale forfatterskaber fra perioderne. Målet er at levere en række alternative fortællinger om dansk litteraturhistorie, som fokuserer på de miljømæssige implikationer af periodernes holistiske verdenssyn, naturvidenskabelige og teknologiske rationaler, forbrugskulturer m.m. Projektet varetages af Tobias Skiveren.

Delprojekt 2: Designing Environmental Literacy

Delprojekt 2 udforsker, hvilke didaktiske greb dansklærere bør gribe til, hvis de vil bruge den grønne litteraturhistorie fra delprojekt 1 til at kultivere en større økoliteracy blandt gymnasieskolens elever. Det gør projektet igennem et feltarbejde, hvor Louise Bang, projektets postdoc, skal udvikle og teste nye litteraturdidaktiske greb i samarbejde med Ditte E. Timmermann og Annette Weiss Garne, to aktive gymnasielærere. Målet er at levere en didaktisk værktøjskasse, der kan hjælpe gymnasielærere med at omsætte den grønne litteraturhistorie til effektive undervisningsforløb.

Delprojekt 3: Disseminating Ecocritical Designs

Delprojekt 3 udforsker, hvilken type efteruddannelse og undervisningsmateriale der bedst vil ruste gymnasielærere til at integrere indsigterne fra delprojekt 1 og 2 i deres undervisningspraksisser. Det gør projektet vha. en spørgeskemaundersøgelse og i samarbejde med repræsentanter fra Dansklærerforeningen og Systime. Målet er i sidste ende at udbrede projektets indsigter til så mange gymnasielærere som muligt. Delprojekt 3 varetages i et samarbejde mellem alle projektdeltagere.

 

 

Projektets første udgivelse bliver bogen Grøn Litteraturhistorie. Økokritiske revurderinger fra oplysningstiden til i dag, der udkommer på Aarhus Universitetsforlag i 2025. 

Bogen leverer en kronologisk genfortolkning af dansk litteraturs mest centrale perioder og forfatterskaber ud fra økokritiske perspektiver. Bogen spørger eksempelvis, om vi stadig kan udlægge det moderne gennembruds affærdigelse af romantikken som progressiv i dag, hvor romantikkens ophøjelse af naturen fremstår mere miljøvenlig end det moderne gennembruds hyldest til naturvidenskabens landvindinger? Eller hvad med firserpoesiens kropsmodernisme, der ofte udlægges som en eksistentiel bestræbelse på at fastholde kroppen som en stabil base i senmodernitetens tumult, men som ved nærmere eftersyn byder på ekstatiske erfaringer af som krop at være forbundet til naturen? Sådanne spørgsmål stiller og udfolder bogen, der redigeres af Torsten Bøgh Thomsen, Jens Lohfert Jørgensen og Tobias Skiveren og derudover byder på bidrag af Sophie Wennerscheid, Elisabeth Friis, Ida Theilgaard, Jon Auring Grimm, Claus Schatz-Jacobsen, Louise Mønster, Peter Mortensen, Sissel Furuseth og Simona Zetterberg-Nielsen.

 

 

 

I forbindelse med projektet har vi i samarbejde med CUHRE (SDU) oprettet et nationalt netværk for grøn didaktik, hvor vi mødes regelmæssigt og diskuterer aktuelle såvel som kanoniserede tekster inden for grøn uddannelsesforskning og -filosofi.

Du kan tilmelde dig netværket her.

 

 

 

I projektet vil vi gerne være i tæt dialog med gymnasiesektoren og trække på de erfaringer, som mange dansklærere allerede har gjort sig med grøn litteraturundervisning. Har du gode forløb eller tekster, du kan anbefale, eller bare lyst til at prøvekøre noget af vores undervisningsmateriale, må du meget gerne skrive til os på groenlitteraturhistorie@gmail.com.

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Tobias Skiveren Lektor +4535333025 E-mail

Eksterne 

Forskere

  • Louise Bang, postdoc, Syddansk Universitet (2024-2025)

 Projektdeltagere

  • Annette Weiss Garne, lektor, Birkerød Gymnasium
  • Ditte E. Timmermann, lektor, Teknisk Gymnasieum Skanderborg

Advisory board

  • Nikolai Elf, professor, Syddansk Universitet
  • Greg Garrard, professor, University of British Columbia Okanagan
  • Johannes Fibiger, lektor, VIA

Støtte

Projektets originale titel:
Environmental Literacy in L1-Education: Greening Danish Literary History
Projektperiode: 01/02/2023-31/12/2025
PI: Tobias Skiveren