Forskning i Dansk

NorS er hjemsted for danskfaget og dermed for en privilegeret indsigt i den kommunikation, de medier og den digtning, som er tættest på de fleste her i landet. På den baggrund er NorS en væsentlig kraft i det danske kulturliv og uddannelsessystem.

Uddannelsen i Dansk er forskningsbaseret, idet uddannelsens undervisere bidrager til den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, det være sig dansk sprog, litteratur og medier i bredeste forstand - ofte med udblik til resten af Norden og verden:

Sprogforskerne undersøger talesprog og skriftsprog, fra nutiden og fra ældre tid, både med teoretisk og praktisk sigte. Nogle af forskningsområderne er: sprog i medierne, sprog og informationsteknologi, hverdagssamtaler, dansk som fremmed- og andetsprog, ungdomssprog, politisk sprogbrug, sproglig konventionsdannelse, sproglig socialisation.

Litteraturforskerne læser tekster analytisk og historisk og er interesserede i deres tilblivelse, udgivelse og modtagelse eller deres forhold til genre, tradition, ideer og internationale forfatterskaber. Det kan dreje sig om Kierkegaards bøger, Blixens selvforståelse eller forholdet mellem faktisk og fiktivt i samtidens tekster og happenings.

Medieforskerne arbejder især med film, tv, fotografi og sociale medier. Danske medier står centralt, men i en stadig mere global medieverden inddrager de både internationale medier og international teori. Konkret beskæftiger fagets medieforskere sig fx med billedæstetik og visuel kommunikation, digitale medier, danske film og tv-serier, tværmedialitet og med udviklingen af medieteori og –analyse.

Kommunikationsforskerne undersøger den nutidige kommunikation i Danmark, dens forskellige sfærer og genrer og de typiske kommunikationsproblemer, både inden for skriftlig og mundtlig kommunikation. Det er karakteristisk, at forskerne kombinerer deres teoretisk orienterede akademiske forskning med deres forskning i, hvordan den viden, som herved produceres, bedst omsættes i rådgivning af virksomheder, organisationer, medier og professioner.

Læs mere om forskningen på danskområdet

Forskningen er organiseret i bl.a. projekter (se eksternt finansierede projekter her), centre og grupper. Du kan læse mere på deres hjemmesider:

Dansk sprog

Litteratur

Medier

Kommunikation

Andre danskfaglige aspekter