Symposium om de første kvindelige forskere og kvindeforskere på Københavns Universitet

Symposiet blev afholdt den 17. november 2017 på Københavns Universitet (se programmet) og var arrangeret af professor emeritus Bente Rosenbeck. Desværre blev ikke alle indlæggene optaget, men et udvalg kan høres via linkene nedenfor.

Bente Rosenbeck fik sin indledning trykt i Universitetsavisen 13. november 2017: De kvindelige akademikere mangler i KU’s historieskrivning

Det tredje symposium afholdes efter planen i 2018 med Koordinationen for kønsforskning som vært.

Lydoptagelser af indlæg

Velkomst ved Bente Rosenbeck (6:36)

Velkomst ved prodekan Julie Sommerlund (8:57)

Introduktion ved Bente Rosenbeck (11:09)

Lif Lund Jacobsen: Inge Lehmann – en videnskabelig biografi (21:19)

Lone Fatum: Kan kvinder tænke? (13:46)

Elisabeth Møller Jensen: At skrive sit eget køns litteraturhistorie. Om tilblivelsen af Nordisk kvindelitteraturhistorie 1981-1998 (23:04)

Anne Birgitte Richard: At skrive sit eget køns litteraturhistorie. Om tilblivelsen af Nordisk kvindelitteraturhistorie 1981-1998 (14:44)

Beth Juncker: At skrive sit eget køns litteraturhistorie. Om tilblivelsen af Nordisk kvindelitteraturhistorie 1981-1998 (8:41)

Marianne Stidsen: Jette Lundbo Levy. Feminist og anarkist (13:50)

Øvrige indlæg (som desværre ikke blev optaget)

Kirsten Ketscher: Første lektor i kvinderet

Nanna Damsholt: At skrive disputats i kvindeforskning