Symposium: De første kvindelige forskere og kvindeforskere på Københavns Universitet

Den 20. april 2016 afholdtes et symposium på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet med titlen Den første kvindelige lektor på Frue Plads var en svensker. Programmet fra første symposium kan læses her.

Anledningen var, at det var 100 år siden, at den første kvinde blev ansat på Københavns Universitet, nemlig Valfrid Palmgren Munch-Petersen. Symposiet havde ikke kun fokus på de første kvindelige forskere, men også på kvindeforskningen, hvor bl.a. Pil Dahlerup fortalte om sin disputats Det moderne gennembruds kvinder fra 1982.

Både Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Pil Dahlerup var ansat på Nordisk Filologi/Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det andet symposium 17. november 2017 vil brede sig ud til andre fagområder, men fastholde dobbeltheden: kvindelige forskere og kvindeforskere.

Program

 • 9.15: Velkomst ved prodekan Julie Sommerlund.
  Indledning ved Bente Rosenbeck.
 • 9.45: En af de store kvindelige forskere
  Lif Lund Jacobsen: Inge Lehmann – en videnskabelig biografi.
 • 10.15: At være en af de første kvinder
  Lone Fatum: Kan kvinder tænke?
 • 10.30: Kirsten Ketscher: Første lektor i kvinderet
 • 10.45: At skrive disputats i kvindeforskning
  Nanna Damsholt interviewes af Bente Rosenbeck om initiativet til disputatsen Kvindebilledet i Dansk Højmiddelalder, Borgen 1985.
 • Pause
 • 11.15: Et stort kollektivt projekt: Nordisk Kvindelitteraturhistorie
  Elisabeth Møller Jensen, Beth Juncker og Anne Birgitte Richard: At skrive sit eget køns litteraturhistorie. Om tilblivelsen af Nordisk kvindelitteraturhistorie 1981-1998
 • 12.00: 1970’ernes kvindeforskning
  Marianne Stidsen fortæller om Jette Lundbo Levy. Feminist og anarkist.
 • Afslutning. Opsamling ved Bente Rosenbeck

Symposiet er arrangeret af Center for kønsforskning, NorS, i samarbejde med Koordinationen for kønsforskning.

Biografier

Lif Lund Jacobsen, ph.d. fra University of Tasmania 2010. Postdoc ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet 2011-2013. Forsker og arkivar ved Rigsarkivet siden 2014.

Lone Fatum, cand.theol. 1969. Præst i folkekirken 1976-1981, Ansat 1981-2008 i Ny Testamente ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Har beskæftiget hermeneutik og feminisme og med kvindekønnet som en væsentlig faktor i de bibelske teksters indhold og fortolkningshistorie.

Nana Damsholt, cand. mag. i historie og engelsk 1970. Ansat under forskellige former (undervisningsassistent, stipendiat, lektorvikar, ekstern lektor) ved Historiske institut KU 1970 til 80, dr.phil. og docent 1985, ansat ved Center for Kvindeforskning KU 1985 til 2005.

Elisabeth Møller Jensen, mag.art. i Nordisk Litteratur, forfatter og foredragsholder, direktør i KVINFO 1990-2014, hovedredaktør for Nordisk kvindelitteraturhistorie, udgav “Dengang i Lemvig”, 2015.

Anne Birgitte Richard: mag. art. i nordisk litteratur. Dr. phil. med afhandlingen Køn og kultur 2005. Lektor på RUC 1990-2010, fra 2010 Professor samme sted.

Beth Juncker, mag. art i nordisk litteratur, Dr.Scient.Bibl 2006. Lektor Aalborg Universitetscenter 1976-82. Lektor i børne og ungdomskultur ved Danmarks bibliotksskole/Det informationsvidenskabelige Akademi. 1995-2004. Professor samme sted 2004.

Marianne Stidsen, mag. art i litteraturvidenskab. Dr. phil. 2015. Adjunkt og lektor på Nordiske Studier og Sprogvidenskab siden 1997. Medlem af Det danske Akademi.