Mogens Olesen

Mogens Olesen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Medium Theory/medieøkologi
  • Digitale medier/web 2.0
  • Marshall McLuhan
  • e-læring
  • medieevolution/mediehistorie
  • medier og aktivisme
  • medier og sport
  • mediedidaktik
  • Affordance-teori

Aktuel forskning

Jeg forsker generelt i, hvordan medierne, særligt de digitale, påvirker os. Dette sker ift vores individuelle dagligdagshandlinger, såvel som på social- og samfundsplan. Mine forskningsmæssige interesser ligger primært inden for fagområdet medievidenskab, herunder digitale medier, Medium Theory, Media Ecology, kommunikationsteori, sociale medier, mediehistorie, medieevolution og mediedidaktik. 

Jeg har særligt fokus på digitale medier og undervisning, herunder e-læring. Jeg kigger på, hvordan de digitale medier sætter nye rammer og vilkår for undervisning. Med min medievidenskabelige baggrund, der særligt knytter sig til den såkaldte Medium Theory, hvor medierne anskues som miljøer, mener jeg at kunne bidrage med nye perspektiver på mediernes rolle i undervisningskontekster. Jeg undersøger således de undervisningsmæssige muligheder og problematikker, der opstår i et digitalt mediemiljø, med henblik på at udvikle digtialt tilpassede mediedidaktiske løsninger. 

Derudover har jeg også forskningsinteresse i aktivisme blandt fodboldfans på sociale medier.

Undervisnings- og vejledningsområder

Se punktet: Primære forskningsområder

ID: 9376