Mogens Olesen

Mogens Olesen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Medium Theory/medieøkologi, McLuhan
  • Digitale medier og sociale medier
  • Digital didaktik og dannelse
  • medieevolution/mediehistorie
  • fællesskab og aktivisme på sociale netværksmedier
  • Sport og mediebegivenheder 
  • Affordance-teori
  • Korte digitale videoformater (TikTok, memes, #shorts mv.)

Aktuel forskning

Jeg forsker generelt i, hvordan medierne, særligt de digitale, påvirker os. Dette sker ift vores individuelle dagligdagshandlinger, såvel som på social- og samfundsplan. Mine forskningsmæssige interesser ligger primært inden for fagområdet medievidenskab, herunder digitale medier, Medium Theory, Media Ecology, kommunikationsteori, sociale medier, mediehistorie, medieevolution og mediedidaktik. 

Jeg har særligt fokus på digitale medier og undervisning, herunder e-læring. Jeg kigger på, hvordan de digitale medier sætter nye rammer og vilkår for undervisning og læring. Med min medievidenskabelige baggrund, der særligt knytter sig til den såkaldte Medium Theory, hvor medierne anskues som miljøer, mener jeg at kunne bidrage med nye perspektiver på mediernes rolle i undervisningskontekster. Jeg undersøger således de undervisningsmæssige muligheder og problematikker, der opstår i et digitalt mediemiljø, med henblik på at udvikle digtialt tilpassede mediedidaktiske løsninger. 

Derudover forsker jeg i samspillet mellem medier og sport. Herunder samspillet mellem massemedier og sociale netværksmedier, som det kommer til udtryk i fx hashtag-baseret aktivisme blandt fodboldfans, samt fællesskaber og brugsmønstre blandt Tour de France-fans på Twitter.

Endeligt interesserer jeg mig også for den fremstormende gruppe af digitale mediefænomener, der samlet kaldes korte videoformater, herunder TikTok YouTube shorts, Instagram-stories,Snapchat, memes mv.

Undervisnings- og vejledningsområder

Se punktet: Primære forskningsområder

ID: 9376