Navnesager

Sedler fra Kirkeministeriets RegistreringskontorDet daværende Institut for Navneforskning rådgav i perioden 1972-2006 Kirkeministeriet ved behandlingen af knapt 15.000 ansøgninger om godkendelse af fornavne. Korrespondancen med ministeriet opbevares i afdelingens arkiv med begrænset adgang for offentligheden.

For perioden 1950-1972 hvor instituttet endnu ikke fungerede som rådgiver for ministeriet, men hvor navneforskere deltog i et kirkeministerielt personnavneudvalg, findes en alfabetisk seddelsamling over navneansøgninger som er overgået til afdelingens bibliotek fra Kirkeministeriets Registreringskontor.

Købenavne og forbeholdte efternavne

Biblioteket på afdelingen rummer også en række trykte personnavnekilder. Til denne kategori hører listerne over de nydannede efternavne der kunne antages som navne fra begyndelsen af 1900-tallet, de såkaldte købenavne. Selve ansøgningerne findes på Landsarkiverne.

Dertil kommer de officielle lister over såkaldt forbeholdte efternavne der blev offentliggjort af skiftende myndigheder fra 1920'erne og frem til den nye navnelov i 2006. Endelig findes samtlige trykte lister over godkendte fornavne fra 1960'erne og frem til 1997. Fra og med 2006 opdateres lister over godkendte fornavne og efternavne som enhver kan tage, på Familiestyrelsens sider om navne.