Moderne navne fra CPR

Efternavnelister fra CPR Det daværende Institut for Navneforskning fik i 1971 mulighed for at få en komplet udkørsel af navnene i Det Centrale Personregister (CPR) der var oprettet i 1967. Materialet består af såkaldte leporellolister, d.v.s endeløse papirbaner.

Et nyere datasæt fra 1985 over samtlige fornavne findes udprintet i form af rådata samt statistisk bearbejdede frekvenstal for hvert enkelt navns vedkommende. Datasættet fra 1985 har dannet grundlag for bogudgivelserne Fornavnebogen fra 1989 og Danske Fornavne fra 1990.

Danskernes Navne

Danskernes Navne fra 2005 er den netbaserede afløser for udprintede navnelister. Søgebasen rummer samtlige personnavne i CPR-registret i 2005, inklusive personer som er døde i perioden fra oprettelsen af CPR i 1967 og frem til 2005 – i alt ca. 20 millioner navne.

For at få et sammenligneligt talmateriale i forhold til navnestatistikken på Danmarks Statistiks navnesider er de personer sorteret fra som er flyttet permanent ud af landet. Danskernes Navne er det eneste sted hvor man kan se den geografiske fordeling og hyppighed gennem tid for for-, mellem- eller efternavne.

CPR medtager primært personer som enten var i live i 1967 eller er født derefter, men i en række tilfælde har man måttet give CPR-numre til afdøde personer i forbindelse med arvesager o.l. Den ældste person i registret er således født i 1835! Databasen giver derfor et rimeligt detaljeret billede af navnebrugen i slutningen af det 19. og hele det 20. århundrede. Hvis man vil undersøge navnebrugen i 1800-tallet, kan man finde en del information på hjemmesiden Dansk Demografisk Database som drives af Statens Arkiver.