Manuskriptsamling

Manuskriptsamling

Manuskriptsamlingen indeholder ca. 380 (utrykte) manuskripter af forskelligt indhold.

Manuskripterne er fortløbende nummereret og kan søges på titel og forfatter på en pc opstillet i biblioteket.

Samlingen omfatter blandt andet:

  • ældre ordlister, fx G.N. Bugges liste fra 1860-65 over ord og udtryk på Omø
  • ældre dialektoptegnelser, fx Valdemar Bennikes optegnelser  på Lolland-Falster 1899-1900
  • besvarelser af spørgelister med sagligt og terminologisk indhold, fx møllefolks besvarelser af spørgelisten Møllen
  • nogle få bondedagbøger i kopi, fx Rasmus Stæhrs Dagbog skrevet 1801-1854
  • afhandlinger om dialekttræk, dialekter, regionalsprog og sociolekter, herunder en del nyere bachelor-, speciale- og ph.d.-afhandlinger