Bibliotekets samlinger

Fra april 2019 er alle instituttets bogsamlinger samlet i bygning 22, undtagen håndbogssamlingen på Den Arnamagnæanske Samling, som forbliver i bygning 27 2. sal. 

I Bygning 22:

Dialektforsknings samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen har hovedvægten på dialektologi og kulturhistorie inden for det skandinaviske (og til dels det nordtyske) område. Der findes en betydelig repræsentation af egnstilknyttede kulturhistoriske årbøger og tidsskrifter, samt en  litteratur om materiel og åndelig folkekultur.
Samlingen er opstillet på 3. sal. Læs om Dialektforsknings samling.

Finsk samling - lukket

Samlingen er nu lukket og overført til Skogfinsk Museum i Norge. 

Frølands samling - i magasin - intet udlån

Frølands samling består af ca. 1000 bøger samt en samling af udklip, billeder, notater mv. vedrørende dansk boghandels- og forlagshistorie. Samlingen er opstillet i magasin og kompletterer Nordisk Samling inden for litteratursociologi. Frølands Samling er ikke registreret i REX, men en kortkatalog kan benyttes på stedet.

Indoeuropæisk håndbogssamling - præsenssamling, intet udlån

Samlingen råder over ca. 2.500 bd. og abonnerer på 8 tidsskrifter. Den indoeuropæiske håndbogssamling omfatter bøger og nyere tidsskrifter om alment indoeuropæiske emner og centrale opslagsværker, herunder diverse historiske og sammenlignende grammatikker, tekstsamlinger og etymologiske ordbøger. Herudover omfatter samlingen et antal ældre særtryk inden for armensk, keltisk, baltoslavisk, baltisk, litauisk og slavisk lingvistik.

Samlingen er opstillet det Indoeuropæiske laboratorium i lokale 22-5-04.
Læs mere om Indoeuropæisk håndbogssamling.

Kønsforsknings samling - udlånssamling 

Bibliotekets samling af litteratur indenfor kønsforskning søges  i Bibliotekets søgesystem.  Samlingen er opstillet på 2. sal. 
Der henvises yderligere til centrale biblioteksbaser med faglitteratur inden for kønsforskning.

Lingvistisk samling - udlånssamling

Samlingen rummer bøger og tidsskrifter om sprogvidenskab. Herunder almen lingvistik, audiologopædi, fonetik, indoeuropæistik, læsning og sprogpsykologi.
Samlingen er opstillet på 4. sal. Læs mere om Lingvistisk samling.

Navneforsknings samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen huser Danmarks eneste specialbibliotek inden for navneforskning. Ud over alle vigtigere monografier og tidsskrifter med emne inden for nordisk navneforskning rummer biblioteket også et stort antal publikationer vedrørende navne af fortrinsvis germansk oprindelse uden for Norden. 
Samlingen er opstillet på 4. sal. Læs om Navneforsknings samling.

Nordisk samling - præsenssamling, intet udlån

Biblioteket rummer bøger og tidsskrifter om dansk og de øvrige nordiske landes sprog, litteratur og medier.
Samlingen er opstillet på 2. og 3. sal. Læs mere om Nordisk samling.

I Bygning 27:

Arnamagnæansk samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen tager udgangspunkt i nordisk sprog og litteratur i middelalderen, særlig norrøn filologi. Værker om boghistorie og håndskriftstudier er også godt repræsenteret. Der findes også en betydelig samling nyere islandsk og færøsk litteratur.
Samlingen er opstillet på 2. sal. Læs om Arnamagnæansk samling.

Tidsskrifter er ikke til udlån

Der er tre forskellige tidsskriftsamlinger i bygning 22: 

  • Danske og nordiske tidsskrifter opstillet på 2. sal
  • Lingvistiske tidsskrifter opstillet på 4. sal
  • Navneforsknings- og Dialektforsknings tidsskrifter opstillet på 4. sal