Bibliotekets samlinger

I Bygning 22: 

Finsk samling - udlånssamling

Bøger og tidsskrifter inden for fenno-ugristik. Hovedvægten ligger på finsk sprogvidenskab, litteraturvidenskab, skønlitteratur og realia. Derudover også estisk, samisk og ungarsk samt øvrige uralske sprog. Biblioteket har ca. 12.000 bd. og abonnerer på ca. 40 tidsskrifter. 

I foråret 2019 bliver Finsk samling lukket. Fra 1. marts er der ikke længere udlån fra samlingen. 

Frølands samling - i magasin - intet udlån

Frølands samling består af ca. 1000 bøger samt en samling af udklip, billeder, notater mv. vedrørende dansk boghandels- og forlagshistorie. Samlingen er opstillet i magasin og kompletterer Nordisk Samling inden for litteratursociologi. Frølands Samling er ikke registreret i REX, men en kortkatalog kan benyttes på stedet.

Indoeuropæisk håndbogssamling - præsenssamling, intet udlån

Samlingen råder over ca. 2.500 bd. og abonnerer på 8 tidsskrifter. Den indoeuropæiske håndbogssamling omfatter bøger og nyere tidsskrifter om alment indoeuropæiske emner og centrale opslagsværker, herunder diverse historiske og sammenlignende grammatikker, tekstsamlinger og etymologiske ordbøger. Herudover omfatter samlingen et antal ældre særtryk inden for armensk, keltisk, baltoslavisk, baltisk, litauisk og slavisk lingvistik.
Læs mere om Indoeuropæisk håndbogssamling.

Kønsforsknings samling - udlånssamling 

Bibliotekets samling af litteratur indenfor kønsforskning søges i REX. 
Der henvises yderligere til centrale biblioteksbaser med faglitteratur inden for kønsforskning.

Lingvistisk samling - udlånssamling

Biblioteket har ca. 22.000 bd. og abonnerer på ca. 80 tidsskrifter. Samlingen rummmer bøger og tidsskrifter om sprogvidenskab. Herunder almen lingvistik, audiologopædi, fonetik, indoeuropæistik, læsning og sprogpsykologi.
Læs mere om Lingvistisk samling.

Nordisk samling - præsenssamling, intet udlån

Biblioteket har ca. 35.000 bd. og abonnerer på ca. 70 tidsskrifter. Biblioteket rummer bøger og tidsskrifter om dansk og de øvrige nordiske landes sprog, litteratur og medier.
Læs mere om Nordisk samling.

I Bygning 27:

Arnamagnæansk samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen tager udgangspunkt i nordisk sprog og litteratur i middelalderen, særlig norrøn filologi. Værker om boghistorie og håndskriftstudier er også godt repræsenteret. Der findes også en betydelig samling nyere islandsk og færøsk litteratur.
Læs om Arnamagnæansk samling.

Dialektforsknings samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen har hovedvægten på dialektologi og kulturhistorie inden for det skandinaviske (og til dels det nordtyske) område. Der findes en betydelig repræsentation af egnstilknyttede kulturhistoriske årbøger og tidsskrifter, samt en  litteratur om materiel og åndelig folkekultur.
Læs om Dialektforsknings samling.

Navneforsknings samling - præsenssamling, intet udlån 

Samlingen huser Danmarks eneste specialbibliotek inden for navneforskning. Ud over alle vigtigere monografier og tidsskrifter med emne inden for nordisk navneforskning rummer biblioteket også et stort antal publikationer vedrørende navne af fortrinsvis germansk oprindelse uden for Norden.
Læs om Navneforsknings samling.

Tidsskrifter er ikke til udlån.